settings icon
share icon
سوال

دیدگاه مسحیت در مورد نامزدی چیست؟

جواب


بر اساس کتاب مقدس، ازدواج در بین یهودیان سه مرحله داشت. در ابتدا، خانواده ها باید در مورد این پیوند توافق می کردند، سپس به طور عمومی اعلام میشد. در این مرحله، زن و مرد با هم نامزد می کردند. و در نهایت مراسم رسمی ازدواج برگزار شده و زندگی مشترکشان را شروع می کردند. نامزدی در آن دوران هم مانند نامزدی دوران معاصر است با این تفاوت که جامعه امروزی برای جدیت نامزدی مانند گذشته احترام قائل نیست. نامزدی یک زوج یهودی در دوران کتاب مقدس به این معنا بود که آن زوج به هم پیوند خورده اند و تنها طلاق یا مرگ می توانست آن پیوند را بشکند.

هر ایمانداری که تصمیم به ازدواج دارد باید عمق این تعهد را درک کند و بدون جدیت وارد آن نشود. هدف و برنامه خدا در ازدواج یک تعهد همیشگی است، نه یک توافق موقتی. کتاب مقدس درباره ازدواج می گوید: «ولی قطعاً خواست خدا چنين نيست. چون خدا از همان ابتدا، مرد و زن را برای پيوند هميشگی آفريد. به همين دليل، مرد بايد از پدر و مادر خود جدا شود، و به همسرش بپيوندد، به طوری كه از آن پس دو تن نباشند بلكه يک تن باشند. و هیچکس حق ندارد اين اتحاد را بر هم زند و ايشان را از يكديگر جدا سازد. چون خدا آن دو را با هم يكی ساخته است» (مرقس فصل 10 آیه های 7-9).

مسیحیان قبل از اینکه با کسی نامزد (و درنهایت ازدواج) کنند باید شناخت درستی از او داشته باشند. کتاب مقدس می گوید، مسیحیان نباید با غیرایمانداران پیوندی داشته باشند (دوم قرنتیان فصل 6 آیه های 14-15). پیوند یک مسیحی با یک غیر مسیحی تقریبا به دوری مسیحی از عیسی مسیح منجر خواهد شد، کتاب مقدس در این مورد می گوید که معاشرت نادرست شخصیت سالم را خراب می کند (اول قرنتیان فصل 15 آیه 33). تنها تکیه گاه برای ازدواجی که پایه و اساس آن محکم و ثابت باشد و به خداوند احترام گذاشته شود، ایمان یک شخص است. باید این اطمینان حاصل شود که شریک شما هم به طور یکسان از خدا پیروی می کند و به او متعهد است.

راهنمای زندگی مسیحیان فقط باید خداوند باشد. او می خواهد تا در همه ابعاد زندگی ما، از جمله ازدواج، حضور داشته باشد. شناخت درست و روشن از کتاب مقدس و برقراری رابطه شخصی با خداوند از طریق دعا و سر سپردن به راهنمایی های روح القدس، اولین و مهمترین گام در تشخیص خواست خداوند برای زندگی ما می باشد. توصیه های دنیوی (مردم و اجتماع) در مورد قرار گذاشتن و نامزدی فقط باید در سایه حقایق کتاب مقدس بررسی شوند. اگر در همه امور زندگی در جستجوی خواست خداوند باشیم، او ما را هدایت کرده و مسیر درست را به ما نشان خواهد داد (امثال فصل 3 آیه های 5-6).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دیدگاه مسحیت در مورد نامزدی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries