settings icon
share icon
سوال

زیبایی ظاهری تا چه اندازه در انتخاب همسر اهمیت دارد؟

جواب


شکی نیست که خداوند زن و مرد را آفرید تا از نظر ظاهری برای یکدیگر جذابیت داشته باشند. رابطه جنسی بین زن و مرد، تولید مثل و ادامه نسل بشر مهم است. در عین حال، ازدواج های سنتی – که در آن زن و شوهر تا روز ازدواج حتی یکدیگر را نمی بینند – در قرن های اخیر معمول و رایج بوده اند و همچنان در قسمت هایی از دنیا وجود دارند.

سلیمان شیفتگی داماد برای عروسش را در فصل های 4 و 7 غزل غزل ها توصیف می کند. او زیبایی ظاهری عروس و شیفتگی داماد را توصیف می کند. عروس هم در فصل هشتم از تمایل و عشق خود نسبت به داماد می گوید و آغوش او را طلب می کند. کتاب غزل غزل ها تصویرسازی و توصیف زیبایی از عشق و زناشویی دارد که زیبایی ظاهری یکی از قسمت های آن است.

این گفته به این معنی نیست که زیبایی ظاهری مهمترین مسئله ای است که هنگام انتخاب همسر باید به آن توجه داشت. زیبایی نباید توسط مردم تعریف شود. درک مردم از زیبایی پایین تر از تعریف استاندارد زیبایی در کتاب مقدس است. زیبایی ظاهری با گذشت زمان از بین می رود، اما زیبایی واقعی از درون زنی که عاشق خداوند است می درخشد (امثال فصل 31 آیه 30). پطرس زنان را تشویق می کند که زیبایی درونی خود را افزایش دهند، «برای زيبايی، به آرايش ظاهری نظير جواهرات و لباسهای زيبا و آرايش گيسوان، توسل نجوييد، بلكه بگذاريد باطن و سيرت شما زيبا باشد. باطن خود را با زيبايی پايدار يعنی با روحيهٔ آرام و ملايم زينت دهيد كه مورد پسند خداست. اين گونه خصايل، در گذشته در زنان مقدس ديده می‌شد. ايشان به خدا ايمان داشتند و مطيع شوهران خود بودند» (اول پطرس فصل 3 آیه های 3 تا 5). زیبایی ظاهری زود گذر است، اما زیبایی درونی ابدیست.

زیبایی و جذابیت مرد هم باید از درون او سرچشمه بگیرد. واضح ترین مثال آن در کتاب مقدس عیسی مسیح است، کسی که «در نظر ما او زيبايی و جلوه‌ای نداشت كه مشتاقش باشيم» (اشعیا فصل 53 آیه 2). اما زیبایی شکوه و جلال درونی او، به عنوان پسر خداوند، برای کسانی که او را دیدند می درخشید. اما شیطان / لوسیفر در نقطه مقابل او قرار دارد و به عنوان مظهر کمال و زیبایی توصیف شده است (حزقیال فصل 28 آیه 12). لوسیفر، بر خلاف زیبایی ظاهری، مظهر پلیدی و شرارت بود.

زیبایی ظاهری گذرا است، زن و مردی که قدرت تشخیص آنها به دلیل گناه ضعیف شده است، اهمیت بیش از اندازه ای به زیبایی ظاهری می دهند. دیدگاه خداوند متفاوت است. «به چهرهٔ او و بلندی قدش نگاه نكن، زيرا او آن كسی نيست كه من در نظر گرفته‌ام. من مثل انسان قضاوت نمی‌كنم. انسان به ظاهر نگاه می‌كند، اما من به دل» (اول سموئیل فصل 16 آیه 7). زن یا شوهر آینده ما باید یک مسیحی واقعی و دوباره متولد شده باشد که در حال رشد و بلوغ در ایمان است و از عیسی مسیح پیروی می کند. دو فردی که یک هدف در زندگی دارند -جلال دادن نام خداوند- به این نتیجه خواهند رسید که جذابیت ظاهری آنها برای هم روز به روز بیشتر می شود و هیچ وقت از بین نخواهد رفت.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

زیبایی ظاهری تا چه اندازه در انتخاب همسر اهمیت دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries