settings icon
share icon
سوال

آیا قرار گذاشتن های میسیونری ایده خوبی است؟ آیا خدا می تواند از آن استفاده کند؟

جواب


قرار گذاشتن میسیونری ایده مدرنی است که می گوید یک مسیحی می تواند با غیر مسیحی با هدف کشاندن او به سمت عیسی مسیح قرار بگذارد. خداوند می تواند از چنین روابطی برای بشارت انجیل استفاده کند، اما کتاب مقدس می گوید که مهمترین روابط ما باید با ایمانداران مسیحی باشد.

یکی از مشکلاتی که برای ارزیابی قرار گذاشتن میسیونری وجود دارد این است که قرارگذاشتن های امروزی در زمان کتاب مقدس وجود نداشته است. ازدواج ها در آن زمان اکثرا سنتی بوده است. از آنجایی که قرارگذاشتن به عنوان راهی در نظر گرفته می شود که به ازدواج ختم خواهد شد، می توان اصول کتاب مقدس درباره ازدواج را در مورد قرار گذاشتن (زمینه سازی برای ازدواج) هم به کار برد.

کتاب مقدس با ازدواج مسیحی با غیرمسیحی مخالف است. پولس در اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 می گوید، «زن تا زمانی كه شوهرش زنده است، قسمتی از وجود اوست. ولی اگر شوهرش فوت كند، می‌تواند دوباره ازدواج نمايد، اما فقط با يک مسيحی.» پولس در این متن به روشنی می گوید که فقط باید با یک مسیحی ازدواج کرد.

پولس در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 می گوید: «با بی‌ايمانان پيوند و همبستگی نداشته باشيد. آيا می‌تواند بين پاكی و گناه پيوندی باشد؟ آيا نور و تاريكی با يكديگر ارتباطی دارند؟» حرف پولس این است که رابطه با غیرایمانداران، ایمان را به خطر خواهد انداخت. برقراری رابطه عاشقانه با یک غیرایماندار یعنی اینکه مشکلات را در آغوش بکشیم. همنشین بد، شخصیت خوب را خراب می کند (اول قرنتیان فصل 15 آیه 33).

حال اگر یک مسیحی با یک غیر مسیحی قرار گذاشته باشد و او به عیسی مسیح ایمان آورده باشد چه اشکالی دارد؟ خدا را ستایش می کنیم که او ایمان آورده است، اما این حقیقت که خداوند آن غیرایماندار را انتخاب کرده تا از طریق قرار گذاشتن با ایماندار به سمت عیسی مسیح کشیده شود به معنی اثبات حکمت و درستی قرار میسیونری یا یک کار کتاب مقدسی نیست. در حقیقت، موارد بسیار بیشتری وجود دارند که یک مسیحی با ارتباط با یک غیر مسیحی سطح معیارهای اعتقادی خود را پایین تر آورده و دست به سازش زده است. قرار میسیونری، علیرغم اهداف خوبی که دارد، همچنان مشکل ساز است. روش های بسیار گوناگون و موثر دیگری برای اعلام پیام انجیل وجود دارند. توصیه کتاب مقدس این است که یک مسیحی فقط باید با یک مسیحی قرار بگذارد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا قرار گذاشتن های میسیونری ایده خوبی است؟ آیا خدا می تواند از آن استفاده کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries