settings icon
share icon
سوال

آیا ایماندارانی که از شاخه های مختلف مسیحیت هستند می توانند با هم قرار بگذارند یا ازدواج کنند؟

جواب


آیا یک مسیحی شاخه تعمیدی ها می تواند با یک مسیحی پنطیکاستی قرار بگذارد؟ آیا یک لوترین می تواند با یک مسیحی پرسبیتری قرار بگذارد؟ مهمترین مسئله این است که هر دوی آنها باید مسیح را به عنوان نجات دهنده بشناسند و قبول کنند. کتاب مقدس درباره اتحاد نابرابر صحبت می کند (دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14)، اما این مسئله به ایمانداران و غیرایمانداران اشاره می کند، و در مورد دو ایمانداری نیست که در برخی از عقاید با هم متفاوتند. اگرهر دوی آنها عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده قبول دارند، از نظر کتاب مقدس دلیلی ندارد که نتوانند با هم قرار بگذارند یا ازدواج کنند.

با این وجود، نمی توان گفت که مشکلات و مسائل احتمالی در این رابطه ها وجود نخواهد داشت. اگر یک رابطه جدی شود و به سمت ازدواج احتمالی در آینده پیش برود، آن زن و مرد باید با هم بر سر شرکت در کلیسای مورد نظر به توافق برسند. اگر اختلاف نظرهای اساسی بین آنها وجود دارد باید بپذیرند که با هم اختلاف نظر دارند، اما در مورد تربیت فرزندان و روش زندگی مسیحی باید به توافق برسند. توافق بر سر مسائل اعتقادی عاقلانه ترین کار است، اما مهمترین موضوع، ایمان به عیسی مسیح، دوست داشتن یکدیگر، و تمایل به داشتن یک رابطه ای است که احترام خدا نگه داشته می شود.

این مطلب فقط در مورد شاخه های مختلف مسیحی کاربرد دارد. ایمانداران واقعی نباید با اعضای مسیحیان فرقه ای یا ادیان دروغینی که ادعای مسیحیت دارند، ازدواج کنند. شناخت و توافق بر سر اعتقادات اساسی مسیحیت برای افرادی که می خواهند یک رابطه یا ازدواج موفقیت آمیز و خداپسند داشته باشند بسیار حیاتی است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا ایماندارانی که از شاخه های مختلف مسیحیت هستند می توانند با هم قرار بگذارند یا ازدواج کنند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries