settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره قرار ملاقات/ نامزدی چه می گوید؟

جواب


اگرچه کلمه «نامزدی» و «قرار ملاقات» در کتاب مقدس نیست، اما به ما اصولی داده شده است که مسیحیان باید قبل از ازدواج بر طبق آن اصول رفتار کنند. اول اینکه ما باید خود را از دیدگاهی که دنیا به قرار ملاقات دارد جدا کنیم، چون راه خدا مخالف با راه دنیاست (دوم پطرس فصل 2 آیه 20). دیدگاه دنیا این است که هر چقدر بخواهیم می توانیم با این و آن قرار ملاقات داشته باشیم، اما هدف از این ملاقات ها باید کشف شخصیت طرف مقابل قبل از بوجود آمدن هر نوع تعهدی باشد. باید بفهمیم که آیا آن شخص در مسیح دوباره متولد شده یا نه (یوحنا فصل 3 آیه های 3-8) و آیا او همان اشتیاق ما را به شبیه مسیح شدن نشان می دهد یا نه (فیلیپیان فصل 2 آیه 5). هدف نهایی قرار ملاقات و نامزدی، پیدا کردن همسری برای تمام عمر است. کتاب مقدس به ما می گوید که به عنوان یک مسیحی ما نباید با یک بی ایمان ازدواج کنیم (دوم قرنتیان فصل 6 آیه های 14-15) چون این مسئله رابطه ما را با مسیح ضعیف کرده، معیارهای اخلاقی ما را به خطر می اندازد.

وقتی کسی نسبت به رابطه ای تعهد دارد، چه در دوران ملاقات چه در دوران نامزدی، باید بیاد داشته باشد که خداوند از هر چیز دیگری مهمتر و بالاتر است (متی فصل 10 آیه 37). گفتن و یا ایمان به اینکه طرف مقابل همه چیز و یا مهمترین چیز زندگی اوست بت پرستی و گناه است (غلاطیان فصل 5 آیه 20؛ کولسیان فصل 3 آیه 5). همچنین ما نباید بدنهای خود را با داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج آلوده کنیم (اول قرنتیان فصل 6 آیه های 9، 13؛ دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 22). بی عفتی های جنسی نه تنها گناه به خداست، بلکه گناه به بدنهای خودمان است (اول قرنتیان فصل 6 آیه 18). خیلی مهم است که همانطور که خودمان را دوست داریم و به خود احترام می گذاریم، با دیگران هم همانطور رفتار کنیم (رومیان فصل 12 آیه 9-10) و این مطلب قطعا در ملاقات ها و نامزدی هم کاربرد دارد. پیروی از این اصول در قرار ملاقات ها یا نامزدی، بهترین راه برای ایجاد یک پایه مطمئن برای ازدواج است. ازدواج یکی از مهمترین تصمیم های زندگی ماست، چون وقتی دو نفر ازدواج می کنند، بهم می پیوندند و آن دو در رابطه زناشویی تبدیل به یک «تن» می شوند و خواست خدا این است که این رابطه دائمی و ناگسستنی باشد (پیدایش فصل 2 آیه 24؛ متی فصل 19 آیه 5).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره قرار ملاقات/ نامزدی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries