settings icon
share icon
سوال

چرا زندگی مشترک خارج از ازدواج گناه است؟

جواب


اگر کتاب مقدس به طور مشخص عنوان می کرد که زندگی با کسی خارج از ازدواج گناه است، راحت تر میشد به این پرسش پاسخ داد. از آنجایی که کتاب مقدس دقیقا این عبارت را عنوان نکرده، خیلی از مردم (حتی کسانی که ایماندار هستند) مدعی اند که زندگی مشترک خارج از ازدواج گناه محسوب نمی شود. شاید دلیل اینکه کتاب مقدس این عبارت را به شکل یک اصل مشخص عنوان نکرده است این باشد که در زمان کتاب مقدس، زندگی مشترک خارج از ازدواج بین یهودیان و مسیحیان بسیار به ندرت اتفاق می افتاد. در این مقاله وقتی به زندگی مشترک یک زوج اشاره می کنیم منظورمان زندگی مشترک خارج از ازدواج است که شامل رابطه جنسی هم می شود. ما در این مقاله به زندگی یک زن و یک مرد در یک خانه بدون رابطه جنسی اشاره نمی کنیم.

گرچه کتاب مقدس صراحتا مطلبی درباره این موضوع نگفته اما کاملا هم سکوت نکرده است. با کنار هم قرار دادن چندین متن به این نتیجه می رسیم که رابطه جنسی بین یک زن و یک مرد خارج از ازدواج گناه است. متون متعددی در کتاب مقدس وجود دارند که نشان می دهند خداوند هر نوع انحراف جنسی را ممنوع کرده است (اعمال رسولان فصل 15 آیه 20؛ اول قرنتیان فصل 5 آیه 1، فصل 6 آیه 13 و 18، فصل 10 آیه 8؛ دوم قرنتیان فصل 12 آیه 21، غلاطیان فصل 5 آیه 19، افسیان فصل 5 آیه 3؛ کولسیان فصل 3 آیه 5؛ اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3؛ یهودا 7). کلمه یونانی ترجمه شده به انحراف جنسی» و «زنا» پورنیا به معنی «شهوت غیرقانونی» است. از آنجایی که تنها شکل قانونی و صحیح رابطه جنسی فقط بین یک زن و یک مرد در ازدواج صورت می گیرد (پیدایش فصل 2 آیه 24، متی فصل 19 آیه 5)، بنابراین هر نوع رابطه جنسی خارج از ازدواج مانند زنا، رابطه جنسی قبل از ازدواج، همجنس گرایی یا هر چیزی خارج از این چارچوب، غیرشرعی و به عبارت دیگر گناه محسوب می شود. زندگی مشترک قبل از ازدواج قطعا زنا و به عبارتی گناه جنسی به شمار می آید.

عبرانیان فصل 13 آیه 4 پیوند شرافتمندانه زناشویی را اینگونه توصیف می کند: «به ازدواج خود و به عهد و پيمانی كه بسته‌ايد وفادار باشيد، و پيوند زناشويی‌تان را از آلودگی دور نگاه داريد، زيرا خدا افراد فاسد و زناكار را حتماً مجازات خواهد كرد.» این آیه تفاوت یک رابطه پاک و شرافتمندانه (ازدواج) را با یک رابطه غیراخلاقی خارج از ازدواج مشخص می کند. بنابراین زندگی مشترک خارج از ازدواج گناه است. هر زوجی که بدون ازدواج رسمی با هم زندگی می کنند باعث نارضایتی خدا می شوند و داوری خواهند شد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا زندگی مشترک خارج از ازدواج گناه است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries