چه سنی برای شروع یک رابطه عاشقانه خیلی زود است؟سوال: چه سنی برای شروع یک رابطه عاشقانه خیلی زود است؟

جواب:
اینکه چه سنی برای شروع یک رابطه عاشقانه خیلی زود است بستگی به سطح بلوغ، اهداف، و باورهای فرد دارد. معمولاً هر چه قدر جوانتر باشیم و سنمان کمتر باشد، بلوغمان کمتر است، زیرا تجربه زندگیمان کمتر است. وقتی تازه شروع به کشف این کردیم که خودمان کیستیم، احتمالاً از لحاظ روحانی بنیاد محکمی نداریم که دلبستگی های عاطفی محکمی را شکل دهیم و ممکن است بیشتر در معرض تصمیم گیری های غیر عاقلانه باشیم که می تواند آسیب روحی، جسمی، عاطفی، و روانی به جای بگذارد.

بودن در یک رابطه عاشفانه، شخص را تقریباً به طور دائم به وسوسه می کشاند، به خصوص وقتی که احساسات گسترش می یابد و جذبه به طرف مقابل عمیقتر می شود. نوجوانها تحت فشارهای هورمونی و اجتماعی قرار می گیرند که به نظر می رسد در اکثر مواقع غیر قابل تحمل است. هر روز، احساسات جدیدی را به همراه می آورد – ترسها، شک‌ها، و سردرگمی توأم با شادی و نشاط – که می تواند بسیار سردر گم کننده باشد. جوانان بیشتر وقت خود را صرف کشف کردن خودشان می کنند و اینکه رابطه شان با دنیا و با مردم اطرافشان چگونه است. افزودن فشار یک رابطه در این مرحله به نظر بیش از حدشان است، خصوصاً وقتی که طرف مقابل نیز همین تغییر و تحول را دارد تجربه می کند. چنین روابط زودهنگامی ممکن است به خودشناسیِ شکننده و در حال شکل گرفتنشان آسیب بزند، سوای اینکه مشکل مقاومت در برابر وسوسه هم وجود دارد. اگر فکر ازدواج هنوز دور از ذهن است، احتمالاً چنین زمانی برای شروع رابطه عاشقانه خیلی زود است. برای افرادی که در این سن هستند، فعالیتهای گروهی بسیار بی خطرتر است و در آنجا نوجوانان می توانند مهارتهای اجتماعی و روابط دوستانه خود را توسعه دهند، و تحت فشار و دشواریهای همراه با دلبستگی های عاشقانه نباشند.

زمانی که شخص تصمیم به شروع یک رابطه عاشقانه می گیرد باید زمانی باشد که بنیان ایمانش را بنا کرده باشد، زمانی که دریافته است خدا از او چه می خواهد انجام دهد. هیچ وقت شروع این فرایند پرهیجان برایمان زود نیست. «مگذار هیچ‌کس تو را به سبب جوانی‌ات حقیر شمارد، بلکه در گفتار و کردار و محبت و ایمان و پاکی، همۀ مؤمنان را سرمشق باش» (اول تیموتائوس 12:4).

Englishبازگشت به خانۀ فارسیچه سنی برای شروع یک رابطه عاشقانه خیلی زود است؟