settings icon
share icon
سوال

از کجا بدانم که همسر ایده آل خود را پیدا کرده ام؟

جواب


کتاب مقدس اشاره نمی کند که چطور «همسر ایده آل» را پیدا کنیم، و در خصوص یافتن شریک درست برای ازدواج، آن اندازه که ما می خواهیم وارد جزییات نمی شود. یک چیز که کلام خدا صریحاً به ما می گوید این است که با یک بی ایمان ازدواج نکنیم (دوم قرنتیان فصل 6 آیه های 14-15). اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 به ما یادآور می شود که در ازدواج کردن آزاد هستیم، اما تنها باید با کسانی ازدواج کنیم که مورد قبول خدا هستند، یعنی مسیحیان. کتاب مقدس درباره اینکه از کجا بدانیم که با شخص «درست» ازدواج می کنیم، فراتر از این نمی رود و سکوت می کند.

پس چرا خدا به صراحت بیان نمی کند که در انتخاب همسر به دنبال چه باشیم؟ چرا ما جزئیات بیشتری درباره ی مسئله ای به این مهمی در اختیار نداریم؟ حقیقت این است که کتاب مقدس بسیار شفاف بیان کرده که مسیحیان چگونه باید باشند و چگونه باید عمل کنند و از اینرو جزئیات بیشتر ضرورتی ندارد. مسیحیان باید درباره مسائل مهم همفکر باشند، و اگر دو مسیحی به ازدواجشان متعهد باشند، و از مسیح اطاعت کنند، فاکتورهای ضروری برای موفقیت را دارا می باشند. اما از آنجاییکه جامعه ما پر شده از افرادی که اقرار می کنند مسیحی هستند، به این دلیل عاقلانه است که پیش از تن دادن به ازدواج مادام العمر، بینش و بصیرت داشته باشیم. وقتی که اولویتهای همسر آینده تان شناسایی شد، اگر او حقیقتاً خود را متعهد کرده که شبیه مسیح شود، آنگاه جزئیات را راحت تر می توان شناسایی و به آنها رسیدگی کرد.

نخست، ما باید مطمئن باشیم که آماده ی ازدواج هستیم. ما باید بلوغ کافی داشته باشیم تا دوراندیشی کنیم و بتوانیم برای مابقی زندگیمان، خود را متعهد به پیوند با یک شخص نماییم. همچنین باید تشخیص دهیم که ازدواج مستلزم فداکاری و از خود گذشتگی است. زن و شوهر پیش از ازدواج باید نقشها و وظایف زن و شوهر را مطالعه کنند (افسسیان فصل 5 آیه های 22-31؛ اول قرنتیان فصل 7 آیه های 1-16؛ کولسیان فصل 3 آیه های 18-19؛ تیطوس فصل 2 آیه های 1-5؛ اول پطرس فصل 3 آیه های 1-7).

زن و مرد باید اطمینان حاصل کنند که پیش از صحبت درباره ازدواج، برای مدت زمان کافی یکدیگر را می شناسند. آنها باید ببینند که طرف مقابل در موقعیتهای مختلف چه عکس العملی نشان می دهد، رفتارش پیش دوستان و خانواده اش چطور است، و با چه جور آدمهایی معاشرت می کند. رفتار شخص بسیار تحت تاثیر افرادی قرار می گیرد که با او معاشرت دارند (اول قرنتیان فصل 15 آیه 33). آنها باید سر مسائلی چون اخلاقیات، مالی، ارزشها، فرزندان، شرکت در کلیسا، روابط با خانواده ی یکدیگر، و کار با هم موافق باشند. اینها مواردی هستند که احتمال ناسازگاری در ازدواج را بوجود می آورند و باید پیشاپیش با دقت مد نظر قرار داد.

در آخر، زن و مردی که قصد ازدواج دارند ابتدا باید به جلسات مشاوره ای پیش از ازدواج، پیش شبان یا یک مشاور مسیحی باتجربه بروند. در این جلسات، ابزارهای ارزشمندی را برای ازدواجشان بر پایه ی ایمان به مسیح فرا خواهند گرفت، و همچنین یاد خواهند گرفت که چطور به درگیری های اجتناب ناپذیر رسیدگی کنند. پس از آنکه تمام این معیارها محقق شد، زن و مرد آماده هستند با دعا تصمیم بگیرند که آیا می خواهند با هم ازدواج کنند و پیوند بخورند. اگر جداً اراده خدا را بطلبیم، او مسیر را به ما نشان خواهد داد (امثال فصل 3 آیه های 5-6).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

از کجا بدانم که همسر ایده آل خود را پیدا کرده ام؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries