settings icon
share icon

Pitanja o Bibliji

српски
Šta je Biblija?

Da li je Biblija zaista Božija Reč?

Zašto treba da čitamo / proučavamo Bibliju?

Da li u Bibliji ima greški, protivurečnosti ili nesuglasica?

Da li je Biblija relevantna danas?

Kako i kada je sastavljen kanon Biblije?

Koji je ispravan način da se proučava Biblija?

Šta to znači da je Biblija nadahnuta?

Ko su bili autori biblisjkih knjiga?

Zašto je bitno da verujemo u nepogrešivost Biblije?

Da li je moguće da još knjiga bude dodato Bibliji?

Šta je kanon Pisma?

Da li je Biblija bila iskvarena, izmenjena, korigovana, dopisivana ili falsifikovana?

Stari zavet nasuprot Novog – u čemu je razlika?

Zašto nam je Bog dao četiri jevanđelja?

Da li treba da verujem da je Biblija bez greške da bih bio spasen?

Koje su izgubljene biblijske knjige?

Zašto bi trebalo da proučavamo Stari zavet?

Od kog dela je dobro početi sa čitanjem Biblije?

Da li su spisi apostola Pavla nadahnuti (1. Korinćanima 7:12)?

Šta su blaženstva?

Kako možemo da znamo koji delovi Biblije se odnose na nas danas?

Zašto postoji toliko zabuna u vezi sa biblijskim podučavanjima?

Da li se nepogrešivost Biblije odnosi samo na izvorne rukopise?

Da li Biblija može/treba doslovno da se tumači?

Šta je biblijska doktrina prosvetljenja?

Šta je biblijska numerologijia?

Kako odlučujemo koje knjige pripadaju Bibliji, kada sama Biblija ne govori koje joj knjige pripadaju?

Zašto je bitno da proučavamo Bibliju u kontekstu? Šta je pogrešno u izdvajanju stihova van konteksta?

Šta je sklad evanđelja?

Zašto se Biblija zove Sveto Pismo?

Kako su ljudi znali za Boga pre Biblije?

Da li čuda u Bibliji treba da se švate doslovno?

Koja su različita imena i nazivi Biblije?

Šta je Petoknjižje?

Da li je doktrina očuvanja biblijska?

Da li postoji dokaz o nadahnuću Biblije?

Da li upozorenje u Otkrivenju 22:18-19 važi za celu Bibliju ili samo za knjigu Otkrivenja?

Šta je doktrina dovoljnosti Biblije? Šta znači da je Biblija dovoljna?

Šta je mač Duha?

Zašto je razumevanje Biblije bitno?

Zašto je tako teško razumeti Bibliju?

Kako znamo da je Biblija Božija Reč, a ne Apokrifi, Kuran, Mormonska knjiga itd?

Šta je ključno za primenu Svetog pisma u mom životu?

Da li u Svetom pismu ima alegorija?

Šta znači da je Sveto pismo nepogrešivo? Šta je biblijska nepogrešivost?

Koliki uticaj bi trebalo da Sveto pismo danas ima na društvo?

Zašto je bitno učiti napamet Sveto pismo?

Kako da znam da Sveto pismo nije samo mit?

Da li je Sveto pismo pouzdano?

Da li možete da mi date osnovnu vremensku liniju Svetog pisma?

Šta je biblijska hermenautika?

Koji sve rodovi biblijske književnosti postoje?

Šta je biblijska tipologija?

Koje se knjige nalaze u Svetom pismu? Šta znači da je Sveto pismo sastavljeno od raznih knjiga?

Šta su svici sa Mrtvog mora i zašto su bitni?

Da li je Sveto pismo bajka?

Šta su gnostička jevanđelja?

Šta znači da je Sveto pismo bogonadahnuto?

Koje sve teorije postoje o nadahnuću Svetog pisma?

Da li još uvek postoji originalno Sveto pismo?

Koja su najpoznatija/navažnija pitanja u Svetom pismu?

Kako bi prepričali Novi zavet?

Kako bi prepričali Stari zavet?

Šta je viša filološka kritika?

Kako proces prevoda utiče na osobine Svetog pisma kao što je bogonadahnuće, nepogrešivost i besprekorna tačnost?

Zašto da verujem Svetom pismu?Vrati se na Srpsku stranu

Pitanja o Bibliji
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries