settings icon
share icon
Pitanje

Od kog dela je dobro početi sa čitanjem Biblije?

српски

Odgovor


Za početak je bitno uvideti da Biblija nije obična knjiga koja se lagano pročita od početka do kraja. Ona je u suštini biblioteka, ili zbirka knjiga koju su napisali različiti autori na nekoliko jezika tokom 1500 godina. Martin Luter je rekao da je Biblija „Hristova kolevka“ jer sva istorija i proproštvo ukazuju na Isusa. Zato bi svako prvo čitanje Biblije trebalo da počne jevanđeljima. Jevanđelje po Marku je kratko i brzo se čita – ono je dobro mesto za početak čitanja Biblije. Tada ćeš možda želeti da pređeš na jevanđelje po Jovanu, koje se fokusira na stvari koje je Isus tvrdio o sebi. Marko nam govori šta je Isus uradio, dok Jovan govori o tome šta je Isus govorio o tome ko je on. U Jovanu se nalaze neki od najjednostavnijih i najasnijih odeljaka, ali i najmudrijih. Čitanje jevanđelja (Matej, Marko, Luka, Jovan) će te upoznati sa Hrostovim životom i službom.

Posle toga pročitaj neke od poslanice (Rimljanima, Efescima, Filipljanima). One nas uče kako da živimo tako da naši životi proslavljaju Boga. Kada počneš da čitaš Stari zavet, počni sa 1. Mojsijevom. Ona govori kako je Bog stvorio svet i kako je čovečantvo palo u greh, kao i o uticaju tog pada na svet. Druga, treća, četvrta i peta Mojsijeva mogu da budu teške za čitanje jer ulaze u zakone po kojima je Bog tražio da Jevreji žive. Iako ne bi trebalo da izbegavaš ove knjige, one su možda bolje za kasnije proučavanje. U svakom slučaju, trudi se da ti ne budu dosadne. Pročitaj knjigu Isusa Navina, pa dalje do prođi do druge Dnevnika da bi stekao dobar uvid u istoriju Izraela. Pročitaj Psalme, pa dalje, zaključno sa Pesmom nad pesmama i steći ćeš dobar uvid u jevrejsku poeziju i mudrosne knjige. Proročke knjige, od Isaije do Malahije takođe mogu biti teške za čitanje. Ne zaboravi, ključ za razumevanje Biblije je tražiti od Boga mudrost (Jakovljeva 1:5). Bog je autor Biblije i On želi da razumeš Njegovu Reč.

Bitno je da znamo da ne može svako da bude uspešan u proučavanju Biblije. Samo oni koji imaju neophodne „kvalifikacije“ za proučavanje Reči mogu to da urade sa Božijim blagoslovom:

Da li si spasen po veri u Isusa Hrista (1. Korinćanima 2:14-16)?
Da li si gladan Božije Reči (1. Petrova 2:2)?
Da li marljivo istražuješ Božiju Reč (Dela 17:11)?

Ako je tvoj odgovor „da“ na ova tri pitanja, možeš da budeš siguran da će Bog da blagoslovi tvoj trud da upoznaš Njega i Njegovu Reč bez obzira gde ćeš početi sa čitanjem i koji ćeš metod propučavanja da koristiš. Ako nisi siguran da si hrišćanin, da si spasen po veri u Hrista i da imaš u sebi Svetog Duha, biće ti nemoguće da razumeš značenje reči Pisma. Biblijske istine su sakrivene od onih koji nisu došli Hristu po veri, ali su sam život za one koji veruju (1. Korinćanima 2:13-14; Jovan 6:63).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Od kog dela je dobro početi sa čitanjem Biblije?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries