settings icon
share icon
Pitanje

Šta je ključno za primenu Svetog pisma u mom životu?

српски

Odgovor


Primena Svetog pisma je dužnost svakog hrišćanina. Ako ne primenjujemo Sveto pismo ono za nas postaje samo obična knjiga – nepraktična kolekcija starih rukopisa. Zato Pavle kaže: „Što ste naučili, i primili, i čuli, i videli na meni, to činite, i Bog mira biće sa vama" (Filipljanima 4:9). Kada primenjujemo Sveto pismo, sam Bog je sa nama.

Prvi korak u primeni Svetog pisma u našim životima je da ga pročitamo. Naš cilj u tome je da upoznamo Boga, Njegove puteve, i Njegov cilj za ovaj svet i za nas lično. Čitajući Sveto pismo učimo o tome kako je Bog postupao sa čovečanstvom kroz istoriju, o Njegovom planu iskupljenja, o Njegovim obećanjima i njegovim osobinama. Vidimo kakav je hrišćanski život. Znanje o Bogu koje možemo da dobijemo iz Svetog pisma služi kao neprocenjiva osnova za primenu njegovih principa u našim životima.

Naš naredni cilj je ono što je pisac psalama opisao kao „skrivanje" Božije reči u našim srcima. „U srce svoje zatvorio sam reč Tvoju, da Ti ne grešim" (Psalam 119:11). Način na koji „sakrivamo" Božiju Reč u svojim srcima je tako što je proučavamo, učimo napamet, i razmišljamo o onome što smo pročitali. Ova četiri koraka – čitanje, proučavanje, učenje napamet i razmišljanje nam omogućavaju da uspešno primenimo Sveto pismo u svom životu.

Proučavanje: Iako proučavanje sasvim sigurno uključuje čitanje, ono se ne može poistovetiti sa njim. Proučavanje Božije reči znači da u molitvi posvetimo vreme i pažnju na sticanje novog znanja o određenoj osobi, temi, odeljku ili svetopisamskoj knjizi. Dostupni su nam mnogobrojni izvori za proučavanje, uključujući i bibliske komentare i objavljena proučavanja Svetog pisma koji nam pomažu da se osladimo „mesom" Božije reči (Jevrejima 5:12-14). Možemo da se upoznamo sa ovim izvorima, izaberemo temu, odeljak, ili knjigu koja je usmerena na ono što nas interesuje i zaronimo u to.

Uči napamet: nemoguće je primeniti ono čega se ne sećamo. Ako ćemo da „skrivamo" Reč u svojm srcu, prvo bi trebalo da to postignemo tako što ćemo je naučiti napamet. Učenje Svetog pisma napamet stvara u nama izvor sa koga možemo neprekidno da pijemo, pogotovo onda kada ne možemo da čitamo Sveto pismo. Isto kao što štedimo novac i drugo zemaljsko imanje, isto tako bi trebalo i da „držite sve zapovesti, koje vam ja danas zapovedam, da biste se ukrepili" (Ponovljeni zakon 11:18). Napravi plan po kome ćeš svake nedelje učiti biblijske stihove napamet.

Razmišljaj: Pisac i filozof Edmund Burk je rekao: „Čitati bez razmišljanja je isto što i jesti hranu a da je ne svarimo". Ne možemo da dozvolimo sebi da „jedemo" Božiju reč, a da je ne „varimo". U priči o četiri vrste zemlje (Matej 13:3-9; uporedi sa stihovima: 18-23), u kojoj Hristos govori o sejaču koji je izašao da poseje seme u polju, i video da je neko seme – Božija reč (Matej 13:19) palo na „kamenito tle, gde nemahu mnogo zemlje, i odmah iznikoše, jer nemahu dubinu zemlje. A kada sinu sunce, sagore ih, i kako nemahu korena, osušiše se" (13:5-6). Hristos kaže da je ovo osoba u koju je seme Reči posejano ali nije pustilo koren (13:20-21).

Psalam 1:2 govori da je blagosloven čovek koji razmšlja o Božijoj reči. Donald S. Vitni u svojoj knjizi Duhovne discipline u hrišćanskom životu, kaže: „Drvo tvog duhovnog života najbolje napreduje kroz razmišljanje jer ti pomaže da upiješ vodu Božije Reči (Efežanima 5:26). Ako samo čitamo ili slušamo Sveto pismo, to može da se uporedi sa kratkim pljuskom po suvoj zemlji. Bez obzira koliko je jaka kiša, veći deo vode se razlije i vrlo malo upije u zemlju. Razmišljanje otvara zemlju našeg duha i pušta da Božija Reč duboko prodre. I rezultat toga je izuzetna plodnost i duhovni napredak (str. 49-50).

Ako želimo da Reč „pusti koren" u našem životu tako da proizvedemo žetvu koja je Bogu ugodna (Matej 13:23), moramo da se unesemo u Reč, duboko razmišljamo o onom što smo pročitali i proučavali u Svetom pismu. Dok razmišljamo možemo sebi da postavimo ovakva pitanja:
1. O čemu me ovaj odeljak podučava u vezi sa Bogom?
2. Šta ovaj odeljak podučava o crkvi?
3. Šta ovaj odeljak govori o svetu?
4. O čemu me ovaj odeljak uči u vezi sa mnom lično, o mojim željama i motivima?
5. Da li ovaj odeljak govori da treba nešto da preduzmem i ako je tako, šta je to?
6. Šta treba da ispovedim kao greh i za šta da se pokajem?
7. Šta sam naučio iz ovog odeljka što će mi pomoći da se usredsredim na Boga i težim Njegovoj slavi?

Primeni: Mera u kojoj proučavamo, učimo napamet i razmišljamo o Božijoj Reči srazmerna je meri u kojoj razumemo kako da je primenimo u sopstvenom životu. Međutim, nije dovoljno razumeti kako da primenimo Reč, već bi trebalo i da to uradimo (Jakovljeva 1:22). „Primena" podrazumeva delovanje i poslušna akcija je konačan korak da bi Božija Reč postala živa u našem životu. Primena Božije Reči onda osnažuje i prosvetljuje naše proučavanje, i tako služi da bi naoštrila naše razabiranje, pomogla nam da bolje razlikujemo dobro od zla (Jevrejima 5:14).

I konačno, važno je napomenuti da nismo sami u pokušaju da razumemo i primenimo Božiju Reč u svom životu. Bog nas je ispunio Svojim Duhom (Jovan 14:16-17) koji nam govori i vodi nas u celu istinu (Jovan 16:13). Iz ovog razloga Pavle podučava vernike da „hodaju po Duhu" (Galatima 5:16) jer je On stvarno prisutna pomoć onda kad nam je potreban (Psalam 46:1)! Duh će nas verno voditi u to šta je Božija volja, i uvek će nas voditi da činimo ono što je ispravno (Jezekilj 36:26-28; Filipljanima 2:13). Ko bolje može da nas pouči kako da živimo u skladu sa svim onim što je napisano u Svetom pismu osim Onog koji je nadahnuo to pismo, sam Duh Sveti? Zbog toga, hajde da uradimo ono što je naš deo tako što ćemo sakriti Reč u svom srcu i biti poslušni Svetom Duhu kada nas navodi na tu Reč.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je ključno za primenu Svetog pisma u mom životu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries