settings icon
share icon
Pitanje

Šta je doktrina dovoljnosti Biblije? Šta znači da je Biblija dovoljna?

српски

Odgovor


Doktrina dovoljnosti Biblije predstavlja osnovni postulat hrišćanske vere. Reći da je Sveto Pismo dovoljno znači da je Biblija sve što nam je potrebno da bi nas opremilo za život vere i službe. Daje jasnu predstavu Božije namere da obnovi narušen odnos između Njega i čovečanstva kroz Njegovog Sina Isusa Hrista. Biblija nas uči veri, izboru i spasenju putem Isusove smrti na krstu i vaskrsenju. Nijedni drugi spisi nisu potrebni da bi se razumela ova radosna vest, niti su nam bilo koji drugi spisi potrebni da bi nas opremili za život vere.

Hrišćani pod „Pismom” misle i na Stari i na Novi zavet. Apostol Pavle je rekao da Pismo može „umudriti na spasenje verom u Hrista Isusa. Sve Pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo.” (2. Timoteju 3:15-17). Ako je Pismo Bogom nadahnuto, onda ga nije nadahnuo čovek. Iako su ga napisali ljudi, oni su „Duhom Svetim nošeni govorili od Boga” (2. Petrova 1:21). Nijedan ljudski spis nije dovoljan da nas opremi za svako dobro delo; samo Božija Reč može to da uradi. Dalje, ukoliko je Pismo dovoljna da nas potpuno opremi, onda ništa drugo nije potrebno.

Kološanima 2 raspravlja o opasnostima sa kojima se crkva susreće kada se dovoljnost Pisma dovede u pitanje ili kada se Biblija spoji sa nebiblijskim spisima. Pavle je upozorio crkvu u Kolosima „Pazite da vas ko ne zarobi filozofijom i sujetnom prevarom po ljudskom predanju, po svetskim stihijama, a ne po Hristu.“ (Kološanima 2:8). Juda je još direktniji: „Dragi moji, starajući se svakako da vam pišem o našem zajedničkom spasenju, osetih potrebu da vam pišem bodreći vas da se borite za veru koja je jednom zauvek predana svetima.“ (Juda 1:3). Obratite pažnju na frazu „jednom zauvek”. Time je jasno stavljeno do znanja da nijedan drugi spis, bez obzira kako pobožan bio pastir, teolog ili denominacija iz koje oni dolaze, ne mogu da se posmatraju jednakim ili da se takmiče sa Božijom Rečju. Biblija sadrži sve što je neophodno za vernika da razume Božiji karakter, prirodu čoveka i doktrinu greha, raja, pakla i spasenja kroz Isusa Hrista.

Možda najjači stih o dovoljnosti Biblije dolazi iz knjige Psalama. U Psalmu 19:7-14, David se raduje Božijoj Reči govoreći da je savršena, pouzdana, ispravna, da zrači, prosvetljuje, sigurna i pravedna. Pošto je Biblija „savršena”, nijedan drugi spis nije neophodan.

Danas mnogi napadaju dovoljnost Biblije,a tužno je i da taj napad često dolazi iz crkvenih krugova. Svetske tehnike upravljanja, metodi privlačenja masa, zabava, vanbiblijska otkrivenja, misticizam i psihološko savetovanje svi objavljuju da su Biblija i njeni principi nepodesni za hrišćanski život. Ali Isus je rekao: „Moje ovce slušaju moj glas, i ja ih poznajem, te idu za mnom“ (Jovan 10:27). Njegov glas je sve što nam je potrebno da čujemo, a Biblija jeste Njegov glas, potpuno i savršeno dovoljan.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je doktrina dovoljnosti Biblije? Šta znači da je Biblija dovoljna?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries