settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da je Sveto pismo bogonadahnuto?

српски

Odgovor


U 2. Timoteju 3:16 Pavle kaže: „Sve Pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti". Ovo je jedino mesto gde se u Svetom pismu koristi grčka reč theopneustos, koja znači „Bogom nadahnut, inspirisan Bogom, zbog nadahnuća od Boga", ali drugi odeljci Svetog pisma podržavaju osnovnu premisu da je Sveto pismo bogonadahnuto.

Sila Božijeg daha u božanskom nadahnuću prožima celo Sveto pismo. Bog je udahnuo „dah života" u Adama (Postanje 2:7) i Isus „... rekavši to nadahnu ih i reče im: primite Duha Svetoga" (Jovan 20:22). U 2. Petrovoj 1:21 piše: „Jer nikad proroštvo ne bi čovečijom voljom, nego su Duhom Svetim nošeni sveti ljudi govorili od Boga". Ode vidimo biblijske istine opisane kao one koje dolaze direktno od Boga, a ne po volji pisaca koje je upotrebio da bi bile zapisane.

Petar je primetio da je Pavle „po danoj mu mudrosti pisao" i da oni koji ne poslušaju ove poruke rade to na sopstvenu propast (2. Petrova 3:15–16). Pismo dolazi od Svetog Duha koji nam ga daje „rečima naučenim od Duha, tumačeći ono što je duhovno duhovnim rečima" (1. Korinćanima 2:13). U stvari, vernici u Veriji su poslušno tumačili nadahnutu Božiju Reč da bi proverili da li je Pavle pouzdan vernik, „... istražujući svakodnevno Pisma — je li to tako" (Dela 17:11).

Vera je od suštinske važnosti za prihvatanje validnosti ili vrednosti Božije nadahnute Reči. „A zemaljski čovek ne prima što je od Božijeg Duha, jer je to za njega ludost, i ne može da sazna, zato što o tome treba na duhovan način rasuđivati" (1. Korinćanima 2:14). „Duhovni čovek" je onaj kome je dat dar vere (Efežanima 2:8-9) za spasenje njegove duše. Jevrejima 11:1 kaže: „A vera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvedočenje o stvarima koje ne vidimo". Postoji pravednost u jevanđelju koju je Bog otkrio u Pismu, ali naša pravednost potiče i i opstaje samo po veri. „Pravednik će živeti od vere" (Rimljanima 1:17).

Iako 2. Timoteju 3:16 može da bude jedino mesto u Svetom pismu gde se „bogonadahnuto" koristi da bi se opisala Božija Reč, Pismo je prepuno sličnih tvrdnji. To su u stvari Božije reči koje nas opominju da Njegova istina i ljubav mogu da se tamo pronađu da bi nas vodile u svim aspektima života. Apostol Jakov je mogao da govori o prirodi Pisma (i mnogim drugim stvarima) kada je rekao: „Svaki dobar dar i svaki savršen poklon dolazi odozgo od Oca svetlosti, kod koga nema izmene niti senke od promene" (Jakovljeva 1:17).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da je Sveto pismo bogonadahnuto?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries