settings icon
share icon
Pitanje

Koje se knjige nalaze u Svetom pismu? Šta znači da je Sveto pismo sastavljeno od raznih knjiga?

српски

Odgovor


Sveto pismo je antologija spisa koje sadrži 66 knjiga. Sveto pismo se sastoji od dva dela, Starog zaveta i Novog zaveta. Stari zavet ima 39 a Novi 27 knjiga.

U Starom zavetu postoje četiri osnovne podele knjiga. Prva je Petoknjižje, koje sadrži Postanje, Izlazak, Levitski zakonik, Brojeve i Ponovljeni zakon.

Druga podela je na istorijske knjige, i ona uključuje 12 knjiga: Isus Navin, Sudije, Ruta, 1. i 2. Samuilova, 1. i 2. Kraljevima, 1. i 2. Dnevnika, Ezra, Nehemija i Jestira.

Treća podela je na knjige poezije (ili knjige mudrosti) i sadrži knjige: Jov, Psalmi, Poslovice, Propovednik, i Pesma nad pesmama.

Četvrta podela je na proročke knjige i uključuje pet najvećih proroka (Isaija, Jeremija, Jeremijine tužbalice, Jezekilj, i Danilo) i 12 manjih proroka (Osija, Joil, Amos, Ovdija, Jotam, Mihej, Naum, Avakum, Sofonija, Agej, Zaharije i Malahija).

Novi zavet takođe ima četiri glavne podele knjiga. Prva podela je na Jevanđelja – po Mateju, Marku, Luki i Jovanu.

Druga podela uključuje istorijske knjige – knjigu Dela apostolska.

Treća podela je na poslanice. One uključuju 13 Pavlovih poslanica (Rimljanima, 1. i 2. Korinćanima, Galatima, Efežanima, Filipljanima, Kološanima, 1. i 2. Solunjanima, 1. i 2. Timoteju, Titu i Filimonu) i 8 generalnih poslanica (Jevrejima, Jakovljevu, 1. i 2. Petrovu, 1., 2. i 3. Jovanovu i Judinu).

Četvrta podela uključuje proročke knjige – knjigu Otkrivenje.

Ovih 66 knjiga je napisalo 40 raznih pisaca u periodu od otprilike 1400 godina, na hebrejskom, aramejskom i grčkom. Spise su potvrdile rane crkvene starešine (jevrejske starešine za starozavetne spise). Ovih 66 knjiga Svetog pisma su nadahnute Božije reči koje su poslužile da se izgrade učenici (Matej 28:18–20) i izgrade današnji vernici (2 Timoteju 3:16–17). Sveto pismo nije stvoreno običnom ljudskom mudrošću već ga je Bog nadahnuo (2. Petrova 1:20–21) i trajaće zauvek (Matej 24:35).

Iako Sveto pismo govori o mnogim temama, njegova glavna poruka je da je Jevrejski Mesija, Isus Hristos došao na svet da bi doneo put za spasenje svih ljudi (Jovan 3:16). Samo putem biblijskog Isusa Hrista osoba može da se spase (Jovan 14:16; Dela 4:12). „Vera, dakle, potiče od propovedi, a propoved biva Hristovom rečju." (Rimljanima 10:17).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koje se knjige nalaze u Svetom pismu? Šta znači da je Sveto pismo sastavljeno od raznih knjiga?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries