settings icon
share icon
Pitanje

Da li treba da verujem da je Biblija bez greške da bih bio spasen?

српски

Odgovor


Ne spasavamo se verom u nadahnutost ili nepogrešivost Biblije, već verom u Gospoda Isusa Hrista kao Spasitelja od greha (Jovan 3:16; Efescima 2:8-9; Rimljanima 10:9-10). S druge strane, jedino kroz Bibliju možemo da spoznamo istinu o Isusu Hristu i Njegovoj smrti i vaskrsenju za naše dobro (2. Korinćanima 5:21; Rimljanima 5:8). Ne moramo da verujemo u sve u Bibliji da bismo bili spaseni, ali treba da verujemo u Isusa Hrista kakav je objavljen u Bibliji. Apsolutno bi trebalo da se držimo Biblije kao Božije Reči i verujemo u sve što ona naučava.

Kad ljudi postanu hrišćani i spasu se, generalno veoma malo toga znaju o Bibliji. Spasenje je proces koji počinje razumevanjem naše grešnosti a ne nepogrešivosti Biblije. Naše savesti nam govore da nismo u stanju da stojimo pred svetim Bogom na osnovu sopstvenih zasluga. Znamo da nismo dovoljno pravedni za to tako da se okrećemo ka Njemu i prihvatamo žrtvu Njegovog Sina na krstu kao platu za naše grehe. Pouzdamo se u njega. Od tog trenutka imamo potpuno novu prirodu, čistu i neiskvarenu grehom. Božiji Sveti Duh živi u našim srcima, koji nas zapečati za celu večnost. Od tada pa nadalje, svakim dano sve više volimo i slušamo Boga. Deo ovog „napredovanja“ je svakodnevna hrana Njegove Reči da bismo rasli i jačali u svom hodu sa Njim. Samo Biblija ima moć da takvo čudo izvede u našem životu.

Ako se pouzdamo u Osobu i delo Gospoda Isusa Hrista, kao što Biblija uči, spaseni smo. Međutim, kada se pouzdamo u Isusa Hrista Sveti Duh i dalje deluje u našim srcima i umovima, i ubediće nas da je Biblija istinita i da treba da joj verujemo (2. Timoteju 3:16-17). Ako ima sumnji u nama u vezi sa nepogrešivošću Biblije najbolji način da to rešimo je da pitamo Boga da nam da sigurnost i pouzdanje u Njegovu Reč. On je više nego voljan da odgovori onima koji ga iskreno traže celim srcem (Matej 7:7-8).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li treba da verujem da je Biblija bez greške da bih bio spasen?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries