settings icon
share icon
Pitanje

Šta to znači da je Biblija nadahnuta?

српски

Odgovor


Kada ljudi kažu da je Biblija nadahnuta, pod tim podrazumevaju činjenicu da je Bog natprirodno uticao na ljude, autore Pisma, na takav način, da ono što su napisali je bila sama Božija reč. U kontekstu Pisma, reč nadahnuće jednostavno znači “Bog-Udahnuo.” Nadahnuće nam komunicira da je Biblija zaista Božija reč, i čini Bibliju jedinstvenom među svim drugim knjigama.

Dok postoje različita mišljenja do koje mere je Biblija nadahnuta, nema sumnje da Biblija sama po sebi tvrdi da je svaka reč, u svakom delu Biblije, nadahnuta od Boga (Prva Korinćanima 2:12-13; Druga Timoteju 3:16-17). Ovaj pogled na Pismo se obično zove “potpuno doslovno” nadahnuće. To znači da se nadahnuće odnosi na same reči (doslovno nadahnuće), a ne samo na koncept ili ideje; i da se nadahnuće odnosi na sve delove Pisma i na sve teme Pisma (potpuno nadahnuće). Postoje ljudi koji veruju da su samo neki delovi Biblije nadhnuti, ili samo misli ili koncept koji se odnosi na religiju da su nadahnuti, ali ovakav pogled na nadahnuće propušta ono što Biblija tvrdi sama po sebi. Potpuno doslovno nadahnuće je osnovna karakteristika Božije reči.

Do koje mere se proteže nadahnuće jasno se može videti u Drugoj Timoteju 3:16-17: “Sve Pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo.” Ovaj stih nam kaže da je Bog nadahnuo celo Pismo i da je to korisno za nas. Nisu nadahnuti samo neki delovi Biblije koji se odnose na religijske doktrine, već je svaki deo, od Prve Mojsijeve do Otkrivenja, Božija reč. Zato što je nadahnuto od Boga, Pismo je samim tim autoritet kada se radi o uspostavljanju doktrine i potpuno je dovoljno da nauči čoveka kako može da ima ispravan odnos sa Bogom, “odgajanje u pravednosti.” Biblija ne samo da tvrdi da je nadahnuta od Boga, več da ima sposobnost da nas promeni i da nas učini “savršenim,” potuno pripremljenim za dobro delo.

Drugi stih koji se odnosi na nadahnuće Pisma je Druga Petrova 1:21. Ovaj stih nam kaže da “nikad proroštvo ne bi čovečijom voljom, nego su Duhom Svetim nošeni sveti ljudi govorili od Boga.” Ovaj stih nam pomaže da shvatimo da iako su ljudi napisali Pismo, reči koje su pisali su bile same Božije reči. Iako je Bog koristio ljude i njihove različite ličnosti i stilove pisanja, Bog je bogonadahnuo svaku reč koju su napisali. Sam Isus je potvrdio potpuno doslovno nadahnuće Pisma kada je rekao: "Ne mislite da sam došao da razrešim zakon i proroke; nisam došao da razrešim nego da ispunim. Jer zaista vam kažem, dok ne prođe nebo i zemlja, neće ni jedno iota ili jedna crtica od zakona nestati, dok se sve ne zbude (Matej 5:17-18). U ovim stihovima, Isus podvlači tačnost Pisma do najmanjeg detalja i do najsitnijg znaka interpunkcije – zato što je to reč Božija.

Zato što je celo Pismo nadahnuta Božija reč, možemo isto tako da zaključimo i da je nepogrešiva i autoritativna. Ispravan pogled na Boga vodi jednu osobu ka ispravnom pogledu ka Njegovoj reči. Zato što je Bog svemoćan, sveznajući i potpuno savršen, Njegova reč će po svojoj prirodi imati iste karakteristike. Isti stihovi koji uspostavljaju osnovu za nadahnuće Pisma su isti stihovi koji uspostavljaju osnovu za nepogrešivost i autoritet. Bez sumnje, Biblija je ono što i tvrdi da jeste – neporeciva, autoritativna Božija reč čovečanstvu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta to znači da je Biblija nadahnuta?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries