settings icon
share icon
Pitanje

Zašto je bitno da proučavamo Bibliju u kontekstu? Šta je pogrešno u izdvajanju stihova van konteksta?

српски

Odgovor


Bitno je proučavati biblijske odlomke i priče u kontekstu. Uzimanje stihova van konteksta vodi do svih vrsta grešaka i pogrešnih tumačenja. Razumevanje konteksta počinje sa četiri principa: doslovno značenje (šta kaže), istorijski kontekst (događaji priče, kome je upućena i kako se razumevala u to vreme), gramatika (rečenica i paragraf u okviru koga se nalazi pojedina reč ili fraza) i sinteza (upoređivanje sa drugim delovima Biblije). Kontekst je najbitniji za biblijsku egzegezu. Pošto objasnimo doslovnu, istorijsku, gramatičku prirodu odlomka, moramo da se usredsredimo na strukturu knjige, onda na poglavlje. Sve ovo je uključeno u „kontekst”. Da ilustrujemo, to je kao da pogledate na mapu sveta na Google-u mapama i postepeno zumirate na jednu kuću.

Izdvajanje fraza i stihova van konteksta skoro uvek vodi do nesporazuma. Na primer, izdvajanje fraze „Bog je ljubav” (1. Jovanova 4:7-16) van konteksta, možemo da pomislimo da naš Bog voli sve i svakog stalno žustrom, romantičnom ljubavlju. Ali u svom doslovno i gramatičkom kontekstu, „ljubav” se ovde pominje kao agape ljubav, u čijoj je suštini žrtva zarad dobrobiti drugog, a ne sentimentalno ili romantično osećanje. Istorijski kontekst je takođe od suštinske važnosti, jer se Jovan obraćao vernicima crkve u 1. veku i davao im uputstva, ne u vezi sa Božijom ljubavlju samoj po sebi, već kako da identifikuju prave vernike od onih koje se lažno predstavljaju. Istinska ljubav – požrtvovana, blagotvorna – je obeležje svakog vernika (stih 7); oni koji ne vole ne pripadaju Bogu (stih 8); Bog nas je zavoleo pre nego što smo mi zavoleli Njega (stihovi 9-10); i zato treba da volimo jedni druge i tako dokažemo da smo Njegovi (stihovi 11-12).

Takođe, razmatranje fraze „Bog je ljubav” u kontekstu cele Biblije (sinteza) sačuvaće nas od donošenja pogrešnog I sveuobičajenog zaključka da je Bog jedino ljubav ili da je Njegova ljubav veća od svih drugih Njegovih osobina. Iz mnogih drugih odlomaka znamo da je Bog takođe svet i pravedan, veran i vredan pouzdanja, blagodatan i milostiv, ljubazan i saosećajan, svemoguć, sveprisutan, sveznajući i još mnogo toga. Iz drugih odlomaka takođe znamo da osim što voli, Bog i mrzi (Psalam 11:5).

Biblija je Božija Reč, doslovno „Bogom nadahuta” (2. Timoteju 3:16) i nama je zapoveđeno da čitamo, proučavamo i razumemo tu reč putem korišćenja dobrih biblijskih metoda proučavanja i uz prosvetljenje Svetog Duha koji će nas voditi (1. Korinćanima 2:14). Naše proučavanje biće unapređeno u velikoj meri, time što se pridržavamo konteksta. Nije teško ukazati na mesta koja su, naizgled, kontradiktorna sa drugim odlomcima u Bibliji, ali ako pažljivo pogledamo kontekst i koristimo celovitost Biblije, možemo da razumemo značenje odlomka i navodne suprotnosti će biti pojašnjene. „Kontekst je kralj” znači da kontekst često nameće značenje jedne fraze. Ignorisanje konteksta znači da sebi nanosimo veliku štetu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto je bitno da proučavamo Bibliju u kontekstu? Šta je pogrešno u izdvajanju stihova van konteksta?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries