settings icon
share icon
Pitanje

Šta je mač Duha?

српски

Odgovor


Fraza „mač Duha” nalazi se na samo jednom mestu u Bibliji, u Efescima 6:17. Mač je deo duhovne bojne opreme za koju Pavle govori hrišćanima da stave da bi bili osposobljeni da se uspešno bore protiv zla (Efescima 6:13).

Mač je i napadačko i odbrambeno oružje koje se koristi da bi se osoba zaštitila od opasnosti ili napada neprijatelja i da bi se isti savladao. Bilo je neophodno da vojnik dobije strogu obuku o pravilnom korišćenju svog mača da bi ga iskoristio na najbolji način. Svim hrišćanskim vojnicima potrebna je ista stroga obuka da bi znali kako da, pravilno, rukuju mačem Duha, „koji je reč Božija.” Pošto se svaki hrišćanin nalazi u duhovnoj borbi protiv satanskih sila ovog sveta, treba da znamo kako da, pravilno, rukujemo Božijom Rečju. Samo tako će to biti uspešna odbrana protiv zla i vredno napadačko oružje „da ruši utvrđenja….mudrovanja” koja potiču od grešaka i laži (2. Korinćanima 10:4-5).

Reč se takođe naziva mačem u Jevrejima 4:12. Ovde, Reč je opisana kao živa i delotvorna i oštrija od svakog mača sa dve oštrice. Rimski mač obično je imao dva kraja i tako je bio pogodniji za probadanje i obostrano sečenje. Koncept po kome Biblija prožima znači da Božija Reč doseže „srce”, samo stecište delovanja i razotkriva motive i osećanja onih koje dodirne.

Svrha Mača Duha – Biblije- je da nas ojača i osposobi da se održimo protiv juriša Satane (Psalam 119:11; 119: 33-40; 119: 99-105). Sveti Duh koristi silu Reči da spasi duše i podari im duhovnu snagu da budu zreli vojnici za Gospoda. Što bolje poznajemo i razumemo Božiiju Reč, to ćemo biti korisniji u činjenju Božije volje i uspešniji u tome da se odupremo napadima neprijatelja naše duše.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je mač Duha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries