settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Petoknjižje?

српски

Odgovor


Petoknjižje je ime za prvih pet knjiga Biblije za koje konzervativni biblijski učitelji smatraju da je napisao Mojsije. Iako se u Petoknjižju nigde jasno ne navodi autor, postoje mnogi odlomci koji se pripisuju Mojsiju ili da su to njegove reči (Izlazak 17:14; 24:4-7; Brojevi 33:1-2; Ponovljeni zakon 31:9-22). Jedan od najbitnih dokaza da je Mojsije autor Petoknjižja je da je sam Isus nazvao ovaj deo Starog zaveta „Mojsijevim zakonom” (Luka 24:44). Iako u Petoknjižju postoje neki stihovi koje je napisao neko drugi – na primer Ponovljeni zakon 34:5-8, koji opisuje Mojsijevu smrt i pokop – većina biblijskih učitelja pripisuju većinu ovih knjiga Mojsiju. Čak i ako je Isus Navin napisao izvorne rukopise, može se videti da je učenje i otkrivenje došlo od Boga preko Mojsija i bez obzira ko je držao pero, krajnji autor bio je Bog, a knjige su i dalje nadahnute.

Reč „Petorknjižje” potiče od kombinacije grčke reči penta koja znači „pet“ i teuchos koja u prevodu znači „svitak“. Stoga, Petoknjižje jednostavno znači pet svitaka koja sačinjavaju prvi deo jevrejskog kanona. Ime „Petoknjižje“ potiče iz 200. godine pre nove ere, kada je Tertulijan tako nazvao prvih pet knjiga Biblije. Takođe poznate i kao Tora, jevrejska reč za „zakon”, ovih 5 knjiga su Postanje, Izlazak, Leviti, Brojevi i Ponovljeni zakon.

Jevreji su delili Stari zavet na tri različita odeljka, Zakon, Proroci i Spise. Zakon ili Tora sadrži istoriju stvaranja i Božijeg odabira Avrama i jevrejske nacije kao svog odabranog naroda. Tora takođe sadrži zakon dat Izraelu na Sinajskog gori. Biblija spominje tih 5 knjiga pod različitim imenima. U Isusu Navinu 1:7, ih zove „zakon koji je propisao Mojsije“ i „zakon Mojsijev”u 1. Kraljevima 2:3.

Pet knjiga Biblije koje sačinjavaju Petoknjižje su početak Božijeg neprekidnog otkrivenja čoveku. U Postanju vidimo početak stvaranja, čovekov pad, obećanje o iskupljenju, početak ljudske civilizacije i početak Božije zavetne veze sa Njegovim odabranim narodom, Izraelom.

Sledeća knjiga je Izlazak, koja beleži Božije izbavljenje Njegovog zavetnog naroda iz ropstva i njihovu pripremu za osvajanje Obećane zemlje koju je Bog odabrao za njih. Izlazak beleži Izraelovo izbavljenje iz Egipta posle 400 godina ropstva koje je Bog obećao Avramu (Postanje 15:13). Izlazak beleži savez koji Bog čini sa Izraelom na Sinajskog gori, uputstva za građenje Šatora od sastanka, davanje Deset zapovesti i druga uputstva kako Izrael treba da obožava Boga.

Leviti slede posle Izlaska i daju šira uputstva kako da zavetni narod (Izrael) treba da obožava Boga i da se vlada. Prikazuje sistem žrtvovanja koji će dozvoliti Bogu da pređe preko greha Njegovog naroda dok savršena Hristova žrtva potpuno ne okaje grehe.

Posle Levita slede Brojevi, koji obuhvataju događaje u periodu od 40 godina kada je Izrael lutao u pustinji i daje uputstva za obožavanje Boga i život i kako Njegov narod saveza treba da živi. Poslednja od pet knjiga koja čini Petoknjižje je Ponovljeni zakon. Ponovljeni zakon se nekad naziva i „drugi zakon” ili „ponavljanje zakona”. Beleži zadnje Mojsijeve reči pre nego što će izraelski narod da uđe u Obećanu zemlju (Ponovljeni zakon 1:1). U Ponovljenom zakonu, Božiji zakon koji je dat na Sinajskog gori se ponavlja i proširuje. Kako je Izrael ušao u novo poglavlje svoje istorije, Mojsije ih podseća na Božije zapovesti i blagoslove koje će biti njihovi ako slušaju Boga, kao i na prokletstva koja dolaze zbog neposlušnosti.

Pet knjiga Petoknjižja smatraju se istorijskim knjigama, jer beleže istorijske događaje. Iako se često zovu Tora ili Zakon, one sadrže mnogo više nego samo zakone. Daju prikaz Božijeg plana otkupljenja i obezbeđuju okvir za sve što kasnije sledi u Bibliji. Kao i ostatak Starog zaveta, obećanja, preslike i proročanstva u Petoknjižju ispunjena su u liku i radu Isusa Hrista.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Petoknjižje?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries