settings icon
share icon
Pitanje

Koji je ispravan način da se proučava Biblija?

српски

Odgovor


Najvažnji zadatak koji jedan vernik ima u ovom životu je da odredi značenje Svetog Pisma. Bog nam ne kaže da jednostavno samo treba da čitamo Bibliju. Treba da je proučavamo, na ispravan način. Proučavanje Pisma je težak posao. Površno ili brzo čitanje Pisma ponekad može da da vrlo pogrešne zaključke o tome šta Bog misli. Zbog toga, od suštinske važnosti je da razumemo nekoliko principa o tome kako možemo da odredimo ispravno značenje Pisma.

1. Moli se i traži od Svetog Duha da ti da razumevanje. Jovan 16:13 kaže, " Ali kad On dođe, Duh istine, uputiće vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti ono što sluša, i najaviće vam ono što će doći." Isus u Jovanu 16 govori o Svetom Duhu i kaže da kada On dođe (Duh Sveti je došao na Pentekost, Dela 2), On će vas uvesti u svu istinu. Baš kao što je Sveti Duh vodio apostole kada su pisali Novi zavet, isto tako vodi i nas u razumevanju Pisma. Upamtite, Biblija je Božija knjiga i treba Njega d pitamo šta znači. Ako si Hrišćanin, autor Pisma, Sveti Duh, prebiva u tebi…i On želi da ti shvatiš ono što je napisao.

2. Nemoj da izvlačiš Pismo iz stihova koji ga okružuju sa pretpostavkom da značenje stiha nije povezano sa okolnim stihovima. Treba uvek da čitaš okolne stihove i poglavlja i da budeš upoznat sa svrhom same knjige. Iako celo Pismo dolazi od Boga (Druga Timoteju 3:16; Druga Petrova 1:21), Bog je koristio ljude da ga napišu. Ovi ljudi su imali neku temu u glavi, cilj sa kojim su pisali, neko specifično pitanje na koje su odgovarali. Pročitaj pozadinu biblijske knjige koju proučavaš da bi saznao ko je pisao knjigu, kome je pisana, kada je napisana i zašto je napisana. Tada pročitaj poglavlja koja su ispred stiha ili stihova koje proučavaš da bi dobio osećaj šta je zaista tema o kojoj ljudski autor piše. Isto, dozvoli da ti sam tekst govori. Ponekad ljudi pripisuju njihovo značenje rečima da bi dobili tumačenje koje sami žele.

3. Ne pokušavaj da budeš potpuno nezavisan u proučavanju Biblije. Arogantno je da misliš da nije moguće da dobiješ razumevanje od drugih koji su proučavali Pismo ceo svoj život. Neki ljudi, greškom, prilaze Bibliji sa idejom da se oslone samo na Svetog Duha i da će tako otkriti sve skrivene istine Pisma. Hrist, kada je davao Svetog Duha, je dao nadarene ljude i duhovne darove telu Hristovom. Jedan od ovih duhovnih darova je podučavanje (Efescima 4:11-12; Prva Korinćanima 12:28). Ove učitelje je dao Gospod da nam pomognu da ispravno razumemo i poslušamo Pismo. Mudro je da se Biblija proučava sa drugim vernicima, pomažući jedan drugom u razumevanju i primeni istine Božije reči.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koji je ispravan način da se proučava Biblija?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries