settings icon
share icon

Prehľad Starého Zákona

Starý zákon je rozdelený do piatich častí: Pentateuch (Genezis až Deuteronomium), historické knihy (Jozue až Ester), múdroslovné knihy (Jób až Šalamúnova pieseň), hlavní proroci (Izaiáš až Daniel) a menší proroci (Ozeáš až Malachiáš). Knihy Starého zákona boli napísané zhruba v období od roku 1400 p. n. l. do približne 400 p. n. l. Starý zákon bol napísaný primárne v hebrejčine, iba niekoľko menších častí bolo napísaných aramejsky (reč podobná hebrejčine).

Starý zákon sa zaoberá predovšetkým vzťahom medzi Bohom a Izraelským národom. Pentateuch opisuje vznik Izraela a zmluvný vzťah, ktorý Boh s Izraelom uzavrel. Historické knihy zaznamenávajú históriu Izraela, jeho víťazstvá a úspechy spolu s jeho porážkami a neúspechmi. Múdroslovné knihy nám poskytujú dôvernejší pohľad na Boží vzťah s Izraelom a Jeho túžbu po tom, aby ho Izrael ctil a bol Mu poslušný. Prorocké knihy sú Božím volaním pre Izrael, aby činil pokánie zo svojho modlárstva a nevernosti a vrátil sa k vzťahu poslušnosti a duchovnej vernosti.

Možno lepším titulom by bol Prvý zákon. Slovo „starý" má sklon predstavovať „zastaraný" alebo „nerelevantný". To však zďaleka nie je pravda. Prehľad Starého zákona je preto hodnotným a duchovne obohacujúcim materiálom. Nižšie nájdete odkazy na zhrnutia jednotlivých kníh Starého zákona. Úprimne dúfame, že naše prehľady Starého zákona vám pomôžu pri nasledovaní Krista.

EnglishGenesis, Prvá kniha Mojžišova

Exodus, Druhá kniha Mojžišova

Leviticus, Tretia kniha Mojžišova

Numeri, Štvrtá kniha Mojžišova

Deuteronomium, Piata kniha Mojžišova

Kniha Józuova, Jozua

Kniha Sudcov, Sudcovia

Kniha Rút

Kniha 1 Samuelova

Kniha 2 Samuelova

Kniha 1 kráľov

Kniha 2 kráľov

Kniha 1 kroník, Prvá kniha Paralipomenom

Kniha 2 kroník, Druhá kniha Paralipomenom

Kniha Ezdráš

Kniha Nehemiáš

Kniha Ester

Kniha Jób

Kniha Žalmov

Kniha Prísloví

Kniha Kazateľ, Kohelet

Veľpieseň, Pieseň Šalamúnova, Pieseň piesní

Kniha Izaiáš

Kniha Jeremiáš

Náreky, Žalospevy, Plač Jeremiášov

Kniha Ezechiel

Kniha Daniel

Kniha Ozeáš

Kniha Joel

Kniha Amos

Kniha Abdiáš

Kniha Jonáš

Kniha Micheáš

Knihu Nahum

Kniha Habakuk

Kniha Sofoniáš

Kniha Aggeus, Haggeus

Kniha Zachariáš

Kniha MalachiášNávrat do

Prehľad Biblie

Ísť do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prehľad Starého Zákona
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries