settings icon
share icon

Kniha Ezechiel

Autor: Prorok Ezechiel je autor knihy Ezechiel (Ezechiel 1:3). Bol súčasník Jeremiáša a Daniela.

Doba vzniku: Kniha Ezechiel bola napísaná približne v období medzi rokmi 593 pred n. l. a 565 pred n. l. počas zajatia Židov v Babylónii.

Účel knihy: Ezechiel slúžil svojim súčasníkom, ktorí boli bezmedzne hriešni a zároveň plní beznádeje. Prostredníctvom svojej prorockej služby sa ich pokúsil priviesť k okamžitému pokániu a k dôvere vo vzdialenú budúcnosť. Učil, že: (1) Boh koná prostredníctvom ľudských poslov; (2) aj v porážke a zúfalstve musí Boží ľud veriť v Božiu zvrchovanosť; (3) Božie slovo nikdy neklame; (4) Boh je všadeprítomný a možno ho uctievať kdekoľvek; (5) pokiaľ chcú ľudia obdržať požehnanie, musia poslúchať Boha; a (6) Božie kráľovstvo prichádza.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Ezechiel 2:3-6, „Riekol mi: Človeče, posielam ťa k Izraelcom, k odbojnému národu, ktorý sa vzbúril proti mne. Oni ako aj ich otcovia odpadli odo mňa až do tohto dňa. Synovia majú drzú tvár a zatvrdnuté srdce. K nim ťa posielam. Povedz im: Takto vraví Pán, Hospodin! A oni — či už poslúchnu, a či odmietnu, lebo sú domom vzdoru — poznajú, že bol medzi nimi prorok. Ty však, človeče, neboj sa ich ani ich rečí. Neboj sa, keby ťa hoci aj bodliaky a tŕne obklopovali a keby si sedel aj na škorpiónoch. Neboj sa ich rečí, ani sa ich neľakaj, lebo sú domom vzdoru."

Ezechiel 18:4, „Mne patria všetky osoby — tak osoby otcov ako osoby synov — mne patria! Osoba, ktorá hreší, zomrie!"

Ezechiel 28:12-14, „Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade, v Édene, rozličnými drahokamami bol si pokrytý: rubínom, topásom a diamantom, chryzolitom, ónyxom a jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Zo zlata bolo dielo tvojich náušníc a rytiny na tebe; pripravené boli v deň tvojho stvorenia. Urobil som ťa jagavým cherubom uzavierajúcim prístup, bol si na svätom Božom vrchu, v strede ohnivých kameňov si sa prechádzal."

Ezechiel 33:11, „Povedz im: Akože žijem — znie výrok Hospodina, Pána — nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť, dom Izraela?"

Ezechiel 48:35, „Meno mesta odteraz bude: Hospodin je tam."

Stručné zhrnutie: Ako sa môžete vyrovnať s tým, keď sa zrúti celý svet? Ezechiel, ktorý mal ako tridsaťročný začať svoju celoživotnú službu ako kňaz, bol vykorenený z vlasti a ako dvadsaťpäť ročný odvlečený do Babylonu. Päť rokov sa trápil v zúfalstve. V tridsiatich rokoch celú jeho bytosť v Babylónii uchvátilo videnie Hospodinovej slávy a jeho majestátu. Kňaz/ prorok zistil, že Boh nie je obmedzený úzkymi hranicami jeho rodnej zeme. Namiesto toho je Pánom celého vesmíru, ktorý vládne a riadi tak jednotlivé osoby, ako aj národy. V Babylone zveril Boh Ezechielovi Slovo pre svoj ľud. Božie povolanie Ezechiela úplne zmenilo. Stal sa zanieteným obhajcom Božieho slova. Uvedomil si, že nemá osobne nič, čo by zajatcom pomohlo v ich trpkej situácii, ale bol presvedčený, že Božie slovo prehovára priamo do ich situácie, a že im prinesie víťazstvo. Ezechiel používal rôzne metódy na sprostredkovanie Božieho slova svojmu ľudu. Nakreslil obraz Jeruzalema, používal rôzne symbolické skutky a neobvyklé správanie, aby si zaistil pozornosť Božieho ľudu. Ostrihal si vlasy a fúzy, aby ukázal, čo Boh urobí s Jeruzalemom a jeho obyvateľmi.

Knihu Ezechiel možno rozdeliť do štyroch častí:
Kapitoly 1-24: proroctvá o skaze Jeruzalema
Kapitoly 25-32: proroctvá o Božom súde nad okolitými národmi
Kapitola 33: posledná výzva Izraela k pokániu
Kapitoly 34-48: proroctvá týkajúce sa budúcej obnovy Izraela

Prorocká symbolika: Ezechiel 34 je kapitola, v ktorej Boh odsudzuje vodcov Izraela ako falošných pastierov za to, že sa zle starajú o svoj ľud. Namiesto starostlivosti o ovce Izraela, sa starali sami o seba. Mali dosť jedla, boli dobre oblečení a dobre sa o nich starali práve ľudia, o ktorých sa mali starať oni sami (Ezechiel 34:1–3). Ježiš je naopak dobrým pastierom, ktorý položí svoj život za ovce, a ktorý ich chráni pred vlkmi, ktorí by zničili stádo (Ján 10:11–12). Verš 4 v 34. kapitole popisuje ľudí, slabých, chorých, zranených a stratených, o ktorých sa pastieri nestarajú. Ježiš je veľký lekár, ktorý svojou smrťou na kríži uzdravuje naše duchovné rany (Izaiáš 53:5). Je to ten, kto hľadá a zachraňuje to, čo bolo stratené (Lukáš 19:10).

Praktická aplikácia: Kniha Ezechiel nás vyzýva k čerstvému a živému stretnutiu s Bohom Abraháma, Mojžiša a prorokov. Musíme byť premožiteľmi, inak budeme premožení. Ezechiel nás vyzýva, aby sme zažívali Božiu moc, poznanie, večnú prítomnosť a svätosť; aby sme sa nechali viesť; pochopili hĺbku a tiaž zla, ktoré prebýva v ľudských srdciach; pochopili, že Boh dáva svojim služobníkom zodpovednosť varovať bezbožných ľudí pred skazou; aby sme zažívali živý vzťah s Ježišom Kristom, ktorý povedal, že Nová zmluva je potvrdená Jeho krvou.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Ezechiel
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries