settings icon
share icon

Kniha Jeremiáš

Autor: Jeremiáš, kapitola 1, verš 1, označuje za autora proroka Jeremiáša.

Doba vzniku: Kniha Jeremiáš bola napísaná v období medzi rokmi 630 pred n. l. a 580 pred n. l.

Účel knihy: Kniha Jeremiáš zaznamenáva posledné proroctvá určené Judsku, varovania pred nadchádzajúcou skazou národa, ku ktorej príde, pokiaľ národ nebude činiť pokánie. Jeremiáš volá národ k tomu, aby sa navrátil k Bohu. Zároveň Jeremiáš vidí skazu Judska, ako nevyhnutný dôsledok modlárstva a nemorálnosti, z ktorej Judsko nečiní pokánie.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Jeremiáš 1:5: „Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa; skôr než si vyšiel z lona, posvätil som ťa; ustanovil som ťa za proroka pre pohanov."

Jeremiáš 17:9, „Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?"

Jeremiáš 29:10-11, „Takto totiž hovorí Hospodin: Až sa naplní pre Babylon sedemdesiat rokov, navštívim vás a splním vám svoj prísľub, že vás privediem späť na toto miesto. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami — znie výrok Hospodina — sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej."

Jeremiáš 52:12-13, „V piatom mesiaci, na šiesty deň mesiaca, v jedenástom roku babylonského kráľa Nebúkadnecara prišiel veliteľ telesnej stráže Nebúzaradan, ktorý stával v osobnej službe babylonského kráľa v Jeruzaleme, podpálil Hospodinov chrám, vypálil kráľovský palác, všetky jeruzalemské domy a všetky veľké budovy."

Stručné zhrnutie: Kniha Jeremiáš je predovšetkým posolstvom súdu o Judsku pre rozšírené modlárstvo (Jeremiáš 7:30-34; 16:10-13; 22:9; 32:29; 44:2-3). Po smrti kráľa Joziáša, posledného spravodlivého kráľa, judský národ takmer úplne opustil Boha a jeho prikázania. Jeremiáš porovnáva Júdu s prostitútkou (Jeremiáš 2:20; 3:1-3). Boh prehlásil, že bude modlárstvo posudzovať najprísnejšie (3. Mojžišova 26:31–33; 5. Mojžišova 28:49–68), a Jeremiáš varoval Judsko, že je blízko Boží súd. Boh Judsko nespočetnekrát zachránil pred zničením, ale Jeho milosť je na konci. Jeremiáš zaznamenáva, že kráľ Nebúkadnecar dobyl Judsko a podrobil si ho (Jeremiáš 24:1). Po ďalšej vzbure Boh priviedol Nebúkadnecara a babylonské vojská späť a tí Judsko a Jeruzalem zničili a vyplienili (Jeremiáš, kapitola 52). Aj napriek tomuto najprísnejšiemu súdu Boh sľubuje, že Judsko bude obnovené a vrátia sa do krajiny, ktorú im Boh dal (Jeremiáš 29:10).

Prorocká symbolika: Jeremiáš 23:5–6 predstavuje proroctvo o prichádzajúcom Mesiášovi, Ježišovi Kristovi. Prorok Ho opisuje ako výhonok z domu Dávida (v. 5; Matúš 1), kráľa, ktorý bude vládnuť v múdrosti a spravodlivosti (v. 5, Zjavenie 11:15). Je to Kristus, ktorý bude nakoniec poznaný Izraelom ako jeho pravý Mesiáš, ktorý poskytne spásu svojim vyvoleným (v. 6; Rimanom 11:26).

Praktická aplikácia: Prorok Jeremiáš mal za úlohu odovzdať veľmi neľahké posolstvo. Jeremiáš Judsko miloval, ale oveľa viac miloval Boha. Aj napriek tomu, že pre Jeremiáša bolo veľmi bolestivé ustavične prinášať posolstvo súdu svojmu ľudu, bol poslušný tomu, čo mu Boh povedal. Jeremiáš dúfal a modlil sa o milosť od Boha pre Judsko, ale tiež veril, že Boh je dobrý a spravodlivý. Aj my musíme poslúchnuť Boha, aj keď je to ťažké, musíme uznať, že Božia vôľa je dôležitejšia ako naše vlastné túžby a dôverovať tomu, že Boh vo svojej nekonečnej múdrosti a dokonalom pláne má pre svoje deti naplánované to najlepšie (Rímskym 8:28).

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Jeremiáš
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries