settings icon
share icon

Kniha Prísloví

Autor: Hlavným autorom knihy Prísloví je kráľ Šalamún. Jeho meno vidíme vo veršoch 1:1, 10:1 a 25:1. Môžeme tiež predpokladať, že Šalamún zozbieral a upravil príslovia, ktorých autorom sám nebol, lebo v knihe Kazateľ 12:9 je napísané: „Okrem toho, že Kazateľ bol mudrc, vyučoval ľud poznaniu, uvažoval, skúmal a usporadúval mnohé príslovia". Hebrejský titul knihy „Mišle Šelomo" znamená „Príslovia Šalomúnove".

Dátum vzniku: Šalamúnove príslovia boli napísané okolo roku 900 pred. n. l. Počas jeho kraľovania dosiahol izraelský národ duchovný, politický, kultúrny a hospodársky vrchol. S rastúcou reputáciou Izraela rástla i Šalamúnova. Zahraniční hodnostári z ďalekých končín sveta prekonali veľké vzdialenosti, len aby si mohli vypočuť reči múdreho panovníka (1. Kráľov 4,34).

Účel knihy: Vedomosti nie sú ničím iným ako zhromažďovaním holých faktov, ale múdrosť je schopnosť vidieť ľudí, udalosti a situácie tak, ako ich vidí Boh. V knihe Prísloví Šalamún odhaľuje Božiu myseľ vo veciach vysokých a vznešených, a tiež v obyčajných, bežných a každodenných situáciách. Zdá sa, že pozornosti kráľa Šalamúna neunikla žiadna téma. K mnohým témam, ktoré táto zbierka zahŕňa, patria výroky týkajúce sa osobného správania, sexuálnych vzťahov, podnikania, bohatstva, dobročinnosti, ctižiadosti, disciplíny, dlhov, výchovy detí, charakteru, alkoholu, politiky, pomsty a zbožnosti.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Príslovia 1:5, „Nech múdry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech rozumný opäť získa skúsenosť."

Príslovia 1:7, „Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohŕdajú."

Príslovia 4:5, „Získaj múdrosť, nadobudni rozumnosť, nezabudni na moje slová a neodkloň sa od nich."

Príslovia 8:13-14, „ Mať bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Neznášam pýchu, nadutosť, cestu zla a ústa, čo prekrúcajú. Mám dobrú radu a úspech, ja som rozumnosť a mám silu."

Stručné zhrnutie: Zhrnúť Knihu Prísloví je trochu obtiažne, pretože na rozdiel od mnohých iných kníh Biblie tu nie je nijaká zápletka alebo dej; rovnako v knihe nie sú žiadne hlavné postavy. Ústredné miesto patrí múdrosti — veľkej, Božskej múdrosti, ktorá prestupuje celou históriou, národmi a kultúrami. Už zbežné čítanie tejto skvostnej pokladnice odhaľuje, že výstižné výroky múdreho kráľa Šalamúna sú dnes rovnako dôležité, ako pred asi tromi tisíckami rokov.

Prorocká symbolika: Téma múdrosti a jej nevyhnutnosti v našom živote nachádza svoje naplnenie v Kristovi. V Prísloviach sme neustále nabádaní, aby sme hľadali múdrosť, dostávali múdrosť a porozumeli múdrosti. Príslovia nám tiež hovoria — a opakujú to — že bázeň pred Pánom je začiatkom múdrosti (1:7; 9:10). Naša bázeň pred Božím hnevom a spravodlivosťou nás priviedla ku Kristovi, ktorý je stelesnením Božej múdrosti vyjadrenej v Jeho slávnom pláne vykúpenia pre ľudstvo. V Kristovi, „v ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania" (list Kolosanom 2:3), nachádzame odpoveď pri našom hľadaní múdrosti, liek na náš strach pred Hospodinom a na „spravodlivosť, svätosť a vykúpenie", ktoré tak zúfalo potrebujeme (1. Korinťanom 1:30). Múdrosť, ktorú môžeme nájsť iba v Kristovi, je v kontraste s bláznovstvom sveta, ktoré nás povzbudzuje k múdrosti vo vlastných očiach (Príslovia 3:7). Kniha Prísloví nám však tiež hovorí, že cesty sveta nie sú cesty Božie a vedú k smrti (Príslovia 14:12; 16:25).

Praktická aplikácia: V tejto knihe sa nachádza nepopierateľná praktickosť, pretože v jej tridsaťjeden kapitolách sa nachádzajú spoľahlivé a rozumné odpovede na všetky zložité otázky. Kniha Prísloví je určite najväčšou knihou „návodov", aká kedy bola napísaná, a tí, ktorí majú dosť rozumu na to, aby si vzali Šalamúnove poučenia k srdcu, rýchlo zistia, že sa im ponúka zbožnosť, prospech a spokojnosť.

Opakujúcim sa prísľubom knihy Prísloví je, že tí, ktorí si zvolia múdrosť a budú nasledovať Boha, budú požehnaní mnohými spôsobmi: dlhým životom (9:11); prospechom (2: 20–22); radosťou (3: 13–18); a Božou dobrotou (12:21). Tí, ktorí ho odmietajú, naopak utrpia potupu a smrť (3:35; 10:21). Odmietnuť Boha znamená zvoliť si bláznovstvo pred múdrosťou a znamená to oddeliť sa od Boha, Jeho Slova, Jeho múdrosti a Jeho požehnania.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Prísloví
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries