settings icon
share icon

Kniha Joel

Autor: Kniha Joel uvádza, že autorom je prorok Joel (Joel 1:1).

Obdobie vzniku: Kniha bola pravdepodobne napísaná v období medzi rokmi 835 p. n. l. a 800 p. n. l.

Zámer knihy: Judsko — dejisko knihy, je zničené obrovským rojom kobyliek. Táto invázia ničí všetko — polia s obilím, vinice, záhrady a stromy. Joel symbolicky opisuje kobylky ako pochodujúcu armádu a na celú situáciu hľadí ako na Boží súd, ktorý prichádza na národ pre ich hriechy. V knihe sú zvýraznené dve hlavné udalosti. Prvá je invázia kobyliek a druhá je vyliatie Ducha Svätého. Naplnenie tohto proroctva je na letnice, kedy Peter cituje túto časť v Skutkoch apoštolov kap. 2.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Joel 1:4, „Čo ostalo po húseniciach, požrali kobylky; čo ostalo po kobylkách, požrali chrústy; čo ostalo po chrústoch, požrali koníky."

Joel 2:25, „Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás."

Joel 3:1, „Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia."

Stručné zhrnutie: Po hroznej pohrome kobyliek prichádza krutý hlad, ktorý postihuje celú zem. Joel využíva tieto udalosti na varovanie Júdu. Ak sa ľudia nebudú kajať, nepriateľské vojská pohltia krajinu, tak ako tieto prírodné živly. Joel vyzýva všetkých ľudí a kňazov k pôstu, aby sa pokorili pred Bohom a prosili o odpustenie. Ak poslúchnu budú požehnaní materiálne aj duchovne. Ale deň Hospodinov sa blíži. V ten deň im aj hrozné kobylky budú pripadať ako komáre v porovnaní s Božím súdom, ktorý čaká všetky národy.

Najvýraznejšou témou knihy Joel je deň Hospodinov, deň Božieho hnevu a súdu. Toto je deň, v ktorom Boh zjaví svoj hnev, moc, svätosť, ale pre jeho nepriateľov to bude strašný deň. V prvej kapitole vidíme historické naplnenie dňa Hospodinovho, v podobe pohromy spôsobenej kobylkami. V 2. kapitole, veršoch 1-17 je prechod, v ktorom Joel využíva metaforu invázie kobyliek a sucha k obnove a vyzýva ľud k pokániu. V časti 2:18 až 4:16, eschatologicky opisuje deň Hospodinov a odpovedá na výzvu k pokániu proroctvami o fyzickom obnovení (2:21-27), duchovnom obnovení (3:1-6) a obnovení národa (4:1-21).

Prorocká symbolika: Kedykoľvek sa v Starom zákone hovorí o súde za hriech, či už jednotlivcov, alebo celého národa, je to predzvesťou príchodu Ježiša Krista. Proroci Starej zmluvy sústavne varovali Izrael a volali ľudí k pokániu, ale ich pokánie bolo vždy obmedzené dodržiavaním zákona a skutkami. Ich chrámové obete boli len tieňom konečnej obete, ktorá bola raz a navždy obetovaná na kríži (Hebrejom 10:10). Joel nám hovorí, že posledný súd, ktorý bude v deň Hospodinov, bude „veľký a veľmi hrozný. Kto ho môže zniesť?" (Joel 2:11). Odpoveď je, že my by sme vlastnými silami nevedeli zniesť takúto chvíľu. Ale ak máme vieru v Krista a v Jeho zástupnú obeť za naše hriechy, nemáme sa v deň Súdu čoho obávať.

Praktická aplikácia: Bez pokánia bude súd tvrdý, dôkladný a zaručený. Nemali by sme sa spoliehať na majetky, ale na Hospodina nášho Boha. Boh môže použiť prírodu, utrpenie a iné udalosti, aby si nás k sebe priviedol bližšie. Vo svojej milosti, nám pripravil dokonalý plán záchrany — Ježiša Krista, ukrižovaného za naše hriechy a vymenil tak naše hriechy za Jeho dokonalú spravodlivosť (2. Korintským 5:21). Nie je čas na prehry. Boží súd príde rýchlo, ako zlodej v noci (1. Tesaloničanom 5:2) a my musíme byť pripravení. Dnes je deň spasenia (2. Korintským 6:2). „Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje; k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa" (Izaiáš 55:6-7). V deň Hospodinov môžme uniknúť Božiemu hnevu len prijatím Božej záchrany.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Joel
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries