settings icon
share icon

Kniha Habakuk

Autor: Habakuk 1:1 uvádza knihu ako proroctvo dané prorokom Habakukom.

Dátum vzniku: Kniha Habakuk vznikla približne v období medzi rokmi 610 až 605 pred n. l.

Účel knihy: Habakuk sa zamýšľa nad tým, prečo Boh dopúšťa, aby jeho vyvolený ľud prechádzal toľkým utrpením z rúk ich nepriateľov. Boh na to odpovedá a jeho viera je obnovená.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Habakuk 1:2, „Dokedy ešte budem volať o pomoc, Hospodin, a ty ma nevypočuješ? Volám na teba: Násilie!, ale nepomáhaš."

Habakuk 1:5, „Pohliadnite na národy a viďte! Len sa pozrite a zastaňte v údive, lebo za vašich dní konám dielo, ktorému by ste neverili, keby vám ho rozpovedali."

Habakuk 1:12, „Či ty nie si od vekov, Hospodin, môj Boh, môj Svätý?"

Habakuk 2:2-4, „Potom mi Hospodin odpovedal a riekol: Zreteľne zapíš videnie na tieto tabule, aby ním čitateľ zrakom ľahko prebehol. Videnie totiž už speje k naplneniu. Neodvratne a neomylne sa schyľuje ku koncu. Keby sa oddialilo, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať. Pozri sa na pyšného! Jeho duša nie je úprimná, kým spravodlivý žije zo svojej viery."

Habakuk 2:20, „Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred ním, celá zem!"

Habakuk 3:2, „Hospodin, počul som chýr o tebe a užasol som nad tvojím dielom. Zachovaj ho v najbližších rokoch, v tento čas ho ohlasuj; v nepokoji pamätaj na zľutovanie."

Habakuk 3:19, „Pán, Hospodin je mojou silou. Dal mi nohy lane a vyvádza ma na moje výšiny."

Stručné zhrnutie: Kniha Habakuk sa začína Habakukovým volaním k Bohu, aby dostal odpoveď na otázku, prečo musí Boží vyvolený ľud trpieť v zajatí (Habakuk 1:1–4). Pán dáva Habakukovi svoju odpoveď v podstate tým, že hovorí: „aj keby som ti to povedal, neuveril by si tomu" (Habakuk 1:5–11). Habakuk potom nasleduje slovami: „Dobre, ty si Boh, ale aj tak mi povedz viac o tom, prečo sa to deje" (Habakuk 1:17-2:1). Boh mu potom odpovedá znova a dáva mu viac informácií. Potom povie Zemi, nech pred Ním zmĺkne (Habakuk 2:2–20) a Habakuk píše modlitbu vyjadrujúcu svoju silnú vieru v Boha, aj v čase týchto skúšok (Habakuk 3:1–19).

Prorocká symbolika: Apoštol Pavol cituje Habakuka 2:4 pri dvoch rôznych príležitostiach (Rimanom 1:17; Galaťanom 3:11), aby pripomenul doktrínu o spravodlivosti z viery. Viera, ktorá je Božím darom a dá sa získať cez Krista, je súčasne vierou, ktorá zachraňuje (Efezanom 2:8–9), a vierou, ktorá nás udržuje na ceste životom. Vierou získavame večný život a tou istou vierou žijeme svoj kresťanský život. „Pyšný", zo začiatku štvrtého verša nemá poctivú dušu a nie je úprimný. Ale my, ktorí sme sa stali spravodlivými vierou v Krista, sme spravodlivými úplne, pretože On vymenil svoju dokonalú spravodlivosť za náš hriech (2. Korinťanom 5:21) a umožnil nám tak žiť vierou.

Praktická aplikácia: Praktické uplatnenie pre čitateľa Habakuka je také, že je dovolené pýtať sa Boha na to, čo robí, aj keď to máme robiť s úctou a rešpektom. Niekedy nám nie je zrejmé, čo sa deje, najmä ak sme načas uvrhnutí do utrpenia, alebo ak sa zdá, že sa našim nepriateľom darí, zatiaľ čo my sotva prežívame. Kniha Habakuk však potvrdzuje, že Boh je zvrchovaný, všemohúci Boh, ktorý má všetky veci pod kontrolou. Musíme sa utíšiť a uvedomiť si, že Boh na niečom pracuje. Je tým, o kom hovorí, že je a svoje sľuby dodrží. Zlých potrestá. Aj keď to nevidíme, stále je na tróne vesmíru. Musíme sa sústrediť na toto: „Pán, Hospodin je mojou silou. Dal mi nohy lane a vyvádza ma na moje výšiny." (Habakuk 3:19). Vodiť na výšiny znamená, že Boh nás vedie na miesta, kde môžeme byť s Ním a kde sa oddelíme od sveta. Niekedy je táto cesta spojená s utrpením a smútkom, ale ak v Ňom máme svoje útočisko a dôverujeme Mu, vyjdeme z toho takí, akých nás chce mať.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Habakuk
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries