settings icon
share icon

Náreky, Žalospevy, Plač Jeremiášov

Autor: Kniha Náreky neidentifikuje autora. Tradične sa považuje za autora prorok Jeremiáš. Tento názor je veľmi opodstatnený, ak berieme do úvahy, že autor bol svedkom zničenia Jeruzalema Babylončanmi. Jeremiáš zodpovedá tomuto faktu (2. kniha kroník 35:25, 36:21-22).

Obdobie vzniku: Kniha Náreky bola napísaná približne v období medzi rokmi 586 p. n. l. a 575 p. n. l., krátko po páde Jeruzalema.

Zámer knihy: Nehanebné modlárstvo, v ktorom zotrvávalo Judsko, malo za následok, že Boh dovolil, aby babylonské vojská obliehali, plienili, vypálili a zničili mesto Jeruzalem. Šalamúnov chrám, ktorý stál približne 400 rokov bol celý spálený. Prorok Jeremiáš ako očitý svedok týchto udalostí, napísal knihu Náreky ako nárek nad tým, čo sa stalo Judsku a Jeruzalemu.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Náreky 2:17, „Hospodin vykonal, čo si zaumienil. Uskutočnil, čo hovoril, čo prikázal už za pradávnych dní. Ničil bez súcitu. Nepriateľovi dožičil radosť nad tebou, víťazstvo doprial tým, čo ťa sužovali."

Náreky 3:21-23, „na toto si však upriamim srdce a na toto budem čakať: na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť."

Náreky 5:19-22, „Ty, Hospodin, tróniš naveky, tvoj trón trvá z pokolenia na pokolenie. Prečo na nás stále zabúdaš a opúšťaš nás na dlhý čas? Priveď nás opäť k sebe, Hospodin, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli oddávna. Azda si nás úplne zavrhol? Tak veľmi sa hneváš na nás?"

Stručné zhrnutie: Kniha Náreky je rozdelená na 5 kapitol. Každá kapitola predstavuje samostatnú báseň. V pôvodnom jazyku — Hebrejčine tvoria verše akrostich, každý verš začína nasledujúcim písmenom hebrejskej abecedy. V knihe Náreky prorok Jeremiáš chápe, že babylonské vojská sú Božím nástrojom na vykonanie súdu nad Jeruzalemom (Náreky 1:12-15, 2:1-8, 4:11). Kniha jasne ukazuje, že vyliatie Božieho hnevu spôsobili hriech a neposlušnosť (Náreky 1:8-9, 4:13, 5:16). Plač je primeraný v čase nešťastia, ale mal by rýchlo uvoľniť cestu pokániu (Náreky 3:40-42, 5:21-22).

Prorocká symbolika: Jeremiáš je známy ako „plačúci prorok" pre svoju hlboké a stále city k svojmu ľudu a ich mestu (Náreky 3:48-49). Rovnaký žiaľ nad hriechom ľudu a ich odmietnutí Boha, vyjadril Ježiš, keď prichádzal k Jeruzalemu a videl pred sebou budúcu skazu spôsobenú Rimanmi (Lukáš 19:41-44). Boh si použil Rímske vojská na potrestanie svojho ľudu, pretože Židia odmietli Mesiáša. Boh nemá radosť z toho, keď trestá svoje deti a to, že dal Ježiša Krista ako výkupné za hriech, ukazuje jeho veľké zľutovanie nad svojim ľudom. Jedného dňa nám Boh zotrie každú slzu, vďaka Kristovi (Zjavenie 7:17).

Praktická aplikácia: Aj v časoch hrozného súdu Boh je Bohom nádeje (Náreky 3:24-25). Nezáleží na tom ako ďaleko sme od Neho odišli, máme nádej, že sa môžeme k Nemu vrátiť a On sa nad nami zľutuje a odpustí nám (1 Jána 1:9). Náš Boh je milujúci Boh (Náreky 3:22) a kvôli Jeho veľkej láske a zľutovaniu, poslal svojho Syna, aby sme neboli potrestaní za naše hriechy, ale mohli večne žiť s Ním (Ján 3:16). Božia vernosť (Náreky 3:23) a záchrana (Náreky 3:26) sú hodnoty, ktoré nám dávajú nádej a útechu. On nie je ľahostajný a náladový boh, ale Boh, ktorý zachráni všetkých, ktorí sa k Nemu obrátia a vyznajú, že nemôžu urobiť nič, čím by si zaslúžili Jeho priazeň a volajú po Božom milosrdenstve, aby neboli zničení (Náreky 3:22).

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Náreky, Žalospevy, Plač Jeremiášov
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries