settings icon
share icon

Kniha Rút

Autor: V knihe Rút nie je uvedený autor. Tradícia pripisuje autorstvo prorokovi Samuelovi.

Obdobie vzniku: Presný dátum napísania knihy Rút sa nedá s istotou určiť. Prevláda však názor, že to bolo v období medzi 1011 a 931 pred n. l.

Zámer knihy: Kniha Rút bola písaná Izraelitom. Učí, že skutočná láska občas vyžaduje nekompromisnú obeť. Bez ohľadu na náš životný údel, môžeme žiť podľa Božích predpisov. Skutočná láska a láskavosť budú odmenené. Boh hojne žehná tým, ktorí sa snažia žiť poslušný život. Život v poslušnosti nepripúšťa v Božom pláne náhody. Boh dáva milosť tým, ktorí preukazujú milosrdenstvo.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Rút 1:16, Rút však povedala: „Nenúť ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, ta pôjdem i ja, a kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom."

Rút 3:9, Spýtal sa: „Kto si?" Ona odpovedala: „Som Rút, tvoja služobnica. Rozprestri na svoju služobnicu okraj svojho plášťa; ako príbuzný máš predsa výkupné právo."

Rút 4:17, Susedky mu dali meno a povedali: „Noemi sa narodil syn. Dali mu meno Obéd. On je otec Dávidovho otca Izaja."

Stručné zhrnutie: Príbeh knihy Rút sa začína v pohanskej krajine Moáb, v oblasti severovýchodne od Mŕtveho mora, ale potom sa presunie do Betlehema. Tento skutočný príbeh sa odohrával počas smutného obdobia úpadku, kedy sa Izraeliti búrili voči Bohu, v dobe, ktorá sa nazýva obdobím sudcov. Hladomor prinútil Elimelecha a jeho manželku Noemi odísť z ich izraelského domova do krajiny Moáb. Elimelech zomiera a Noemi zostáva so svojimi 2 synmi, ktorí sa čoskoro oženia s 2 moabskými dievčatami, Orfou a Rút. Neskôr obaja synovia zomrú a Noemi zostane sama s Orfou a Rút v cudzej krajine. Orfa sa vracia k svojim rodičom, ale Rút sa rozhodne zostať s Noemi a vydávajú sa spolu na cestu do Betlehema. Tento príbeh lásky a oddanosti hovorí o tom ako sa Rút nakoniec vydala za bohatého muža menom Boaz. Porodila mu syna Obéda, ktorý sa stal Dávidovým starým otcom a jedným z Ježišových predkov. Vďaka poslušnosti sa Rút stáva súčasťou Kristovej pokrvnej línie.

Prorocká symbolika: Hlavnou témou Knihy Rút je téma vykupiteľa z príbuzenstva. Boaz, príbuzný Rút zo strany jej manžela, koná podľa svojej povinnosti, ako je uvedené v Mojžišovom zákone, a vykúpi chudobného príbuzného z jeho pomerov (Lev. 25:47–49). Tento scenár opakuje Kristus, ktorý nás, duchovne zbedačených, vykúpi z otroctva hriechu. Náš nebeský Otec poslal svojho vlastného Syna na kríž, aby sme sa mohli stať Božími deťmi a Kristovými bratmi a sestrami. Tým, že sa nám Ježiš stal vykupiteľom, stávame sa Jeho príbuznými.

Praktická aplikácia: Na príbehu Rút zreteľne vidíme zvrchovanosť nášho veľkého Boha. Viedol ju na každom kroku, aby sa stala Jeho dieťaťom a splnila Jeho plán, aby sa stala predkom Ježiša Krista (Matúš 1:5). Aj my si môžeme byť istí, že Boh má plán pre každého z nás. Tak ako Mu Noemi a Rút verili, že sa o ne postará, rovnako Mu máme dôverovať aj my.

V Rút vidíme príklad cnostnej ženy spomínanej v Prísloviach 31. Okrem toho, že je oddaná svojej rodine (Rút 1:15–18; Príslovia 31:10–12) a verne závislá na Bohu (Rút 2:12; Príslovia 31:30), vidíme v Rút ženu zbožnej reči. Jej slová sú láskyplné a úctivé k Noemi aj k Boazovi. Cnostná žena v Prísloviach 31 „Ústa otvára v múdrosti a na jazyku má láskavé poučenie. " (Príslovia 31:26, Ekumenický preklad). Dnes by nebolo ľahké nájsť ženu, ktorá by si zaslúžila byť príkladom, akým je pre nás Rút.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Rút
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries