settings icon
share icon

Kniha Jób

Autor: Kniha Jób autora konkrétne nezmieňuje. Najpravdepodobnejšími kandidátmi sú Jób, Mojžiš a Šalamún.

Dátum vzniku: Dátum spísania Knihy Jób záleží od toho, kto ju napísal. Ak by bol autorom Mojžiš, jednalo by sa obdobie približne okolo 1440 pred n. l. Ak by bol autorom Šalamún, kniha mohla byť spísaná okolo 950 pred n. l. Pretože nepoznáme autora, nemôžeme určiť dátum napísania.

Účel knihy: Kniha Job nám pomáha pochopiť nasledovné: Satan na nás nemôže priniesť finančné a fyzické zničenie, pokiaľ to nedopustí Boh. Boh má moc nad tým, čo Satan môže a nemôže robiť. Je to nad naše ľudské schopnosti pochopiť všetky „prečo" ohľadom utrpenia na svete. Bezbožní dostanú, čo si zaslúžia. Nemôžeme vždy zvaľovať vinu za naše utrpenie a hriech na životný štýl, ktorý žijeme. V našom živote môže byť niekedy dopustené utrpenie, aby sa očistila, preskúšala, poučila alebo posilnila naša duša. Mať Boha ale vždy stačí, a zaslúži si a vyžaduje našu lásku a chválu za každých okolností života.

Kľúčové verše:

Job 1:1, "V krajine Úc žil muž, ktorý sa volal Job. Tento muž bol bezúhonný a čestný; bál sa Boha a vyhýbal sa zlému."

Job 1:21, „a povedal: Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa ta vrátim. Hospodin dal a Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodina."

Job 38:1–2, „Takto odpovedal Hospodin Jóbovi z búrky: Ktože to zatemňuje zámer nevedomými slovami?"

Job 42:5-6, „Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slová a kajám sa v prachu a v popole."

Stručné zhrnutie: Kniha sa začína scénou v nebi, keď Satan predstúpi pred Boha, aby na Jóba žaloval. Trvá na tom, že Jób slúži Bohu iba preto, lebo Boh ho chráni a žiada Božie povolenie, aby otestoval Jóbovu vieru a vernosť. Boh udeľuje svoje povolenie, aby podrobil skúške Jóbovu vieru a vernosť. Prečo trpia spravodliví? Túto otázku si kladie Jób, keď stratí rodinu, majetok a zdravie. Traja Jóbovi priatelia Elifaz, Bildad a Zofar, ho prichádzajú „utešiť" a diskutovať o jeho zdrvujúcej sérii tragédií. Trvajú na tom, že jeho utrpenie je trestom za hriech, ktorý je v jeho živote. Jób však zostáva počas toho všetkého oddaný Bohu a háji sa tým, že nežil v hriechu. Štvrtý muž, Elihu, hovorí Jóbovi, že sa musí pokoriť a podrobiť Bohu, že Boh chce možno cez skúšky očistiť jeho život. Na záver sa Jób pýta samotného Boha a učí sa cenné lekcie o Božej zvrchovanosti a jeho potrebe úplnej dôvery v Pána. Potom sa Jóbovi vráti zdravie, spokojnosť i majetok a to v hojnejšej miere ako mal predtým.

Prorocká symbolika: Keď Job uvažoval o príčine svojej biedy, napadli mu tri otázky, na ktoré odpovedá iba náš Pán Ježiš Kristus. Tieto otázky sa vyskytujú v kapitole 14. Najprv sa vo verši 4 Job pýta: „Kto urobí z nečistého čisté? Nikto!" Jóbova otázka pochádza zo srdca, ktoré uznáva, že nemôže Boha potešiť alebo sa ospravedlniť v Jeho očiach. Boh je svätý, my nie sme. Preto medzi človekom a Bohom existuje veľká priepasť spôsobená hriechom. Odpoveď na Jóbovu mučivú otázku však nachádzame v Ježišovi Kristovi. Zaplatil pokutu za náš hriech a vymenil ho za svoju spravodlivosť, vďaka tomu môžeme pred Božími očami obstáť (Hebrejom 10:14; Kolosanom 1: 21-23; 2. Korinťanom 5:17).

Jóbova druhá otázka: „Keď však zomrie muž, ostane ležať, keď zahynul človek, kde je?

" (14 : 10) je ďalšia otázka o večnosti a živote a smrti, na ktorú odpovedá iba Kristus. S Kristom je odpoveďou na „kde je?" večný život v nebi. Bez Krista je odpoveďou večnosť vo „vonkajšej tme", kde je „plač a škrípanie zubami" (Matúš 25:30).

Tretia Jóbova otázka, ktorá sa nachádza taktiež vo verši 14, znie: „Keď človek zomrie, ožije znovu?". Odpoveď máme znovu v Kristovi. Ak máme Krista, znovu ožijeme. „Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: Smrť pohltilo víťazstvo! Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? " (1. Korinťanom 15: 54–55).

Praktické aplikácia: Kniha Jób nám pripomína, že v zákulisí prebieha „kozmický konflikt", o ktorom zvyčajne veľa nevieme. Často sa pýtame, prečo Boh niečo dopustil a spochybňujeme alebo pochybujeme o Božej dobrote, bez toho aby sme videli úplný obraz. Kniha Jób nás učí dôverovať Bohu za každých okolností. Musíme dôverovať Bohu, a to nielen KEĎ niečomu nerozumieme, ale práve PRETOŽE tomu nerozumieme. Žalmista nám hovorí: „Božia cesta je dokonalá" (Žalm 18:30). Ak sú Božie cesty „dokonalé", potom môžeme veriť, že čokoľvek robí — a čokoľvek dovolí — je tiež dokonalé. To sa nám nemusí zdať možné, ale naša myseľ nie je Božia. Je pravda, že nemôžeme očakávať, že dokonale pochopíme Jeho myseľ, pretože nám pripomína: „Lebo: Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty — znie výrok Hospodina. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. " (Izaiáš 55: 8–9). Našou zodpovednosťou voči Bohu je však poslúchať ho, dôverovať mu a podriaďovať sa jeho vôli, či už tomu rozumieme alebo nie.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Jób
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries