settings icon
share icon

Kniha Jonáš

Autor: Jonáš 1:1 identifikuje proroka Jonáša ako autora knihy.

Obdobie vzniku: Kniha bola pravdepodobne napísaná v období medzi rokmi 793 p. n. l. a 758 p. n. l.

Zámer knihy: Hlavné témy knihy sú neposlušnosť a duchovná obnova. Jonášova skúsenosť v bruchu veľryby, bola pre neho jedinečnou príležitosťou na hľadanie jedinečnej záchrany, keď činil pokánie na jeho jedinečnej ceste. Jeho počiatočná neposlušnosť vedie nie len k jeho osobnej duchovnej obnove, ale aj k obnove obyvateľov mesta Ninive. Mnohí považujú toto duchovné obnovenie, ktoré spôsobil Jonáš v Ninive, za jednu z najväčších evanjelizácií všetkých čias

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Jonáš 1:3, „Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodina do Taršíša."

Jonáš 2:1, „Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby tri dni a tri noci."

Jonáš 2:3, „K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrob podsvetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas."

Jonáš 3:10, „Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to."

Stručné zhrnutie: Jonášov strach a pýcha boli príčinou jeho úteku od Boha. Jonáš nechce ísť do Ninive, aby tam kázal pokánie ako mu Boh prikázal, pretože ich považuje za nepriateľov a je presvedčený, že Boh neprivedie pohromu na mesto. Nastúpi na loď do Taršíša, ktorý je opačným smerom. Strhne sa búrka a posádka lode losovaním zistí, že búrka je kvôli Jonášovi. Jonáša vyhodia cez palubu a zhltne ho veľká ryba. Jonáš strávi v bruchu ryby 3 dni a 3 noci, Jonáš robí pokánie zo svojho hriechu proti Bohu a ryba ho vyvrhne na pevninu (prečo mu tak dlho trvalo, kým sa kajal?). Jonáš potom putuje 3 dni do Ninive a vedie obyvateľov k veľkému obnoveniu. Prorok je ale nespokojný (trucuje), namiesto toho aby bol vďačný, že Ninive činí pokánie. Jonáš to nakoniec pochopí, keď mu Boh pomocou vetra, ricínovníku a červa ukáže, že on je milostivý Boh.

Prorocká symbolika: To, že je Jonáš predobrazom Krista je zjavné z Ježišových slov. V Matúšovom evanjeliu 12:40-41, Ježiš vyhlasuje, že bude v hrobe rovnaký čas ako Jonáš v bruchu ryby. Ježiš dodáva, že kým Ninivčania činili pokánie na základe Jonášovho kázania, farizeji a učitelia zákona, ktorí odmietajú Ježiša, odmietajú toho, ktorý je väčší ako Jonáš. Tak ako Jonáš priniesol Božiu pravdu o pokání a záchrane obyvateľom mesta Ninive, tak aj Ježiš prináša rovnakú správu (Jonáš 2:9 a Ján 14:6) o spasení, ktoré je jedine prostredníctvom Boha (Rímskym 11:36).

Praktická aplikácia: Pred Bohom sa nedokážeme schovať. Božia vôľa s nami sa stane napriek nášmu odporu a prekážkam. List efezským 2:10 nám pripomína, že Boh má plán pre nás a dozrie na to, aby sme ho naplnili. O čo jednoduchšie bude ak sa mu podriadime bez meškania, nie ako Jonáš!

Božia láska je prístupná pre všetkých, bez ohľadu na povesť, národnosť alebo rasu. Evanjelium je dostupné zadarmo pre všetkých ľudí a v každý čas. Našou úlohou ako kresťanov je byť nástrojom, ktorým Boh túto ponuku oznámi svetu a radovať sa zo spasenia iných. To je niečo, čo chce Boh s nami zdieľať. Nemáme žiarliť alebo odmietať tých, ktorí prídu ku Kristovi „na poslednú chvíľu", alebo tých, ktorí prejdú inými okolnosťami ako my.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Jonáš
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries