settings icon
share icon

Prehľad Nového Zákona

Nový zákon je rozdelený do piatich častí: evanjeliá (Matúš až Ján), dejiny (kniha Skutkov), Pavlove listy (Rimanom až Filemonovi), všeobecné listy (Hebrejom až Júdovi) a proroctvo (kniha Zjavenie). Nový zákon bol napísaný v období približne 45 až 95 n. l. Nový zákon bol napísaný v koinskej gréčtine (bežná gréčtina, každodenná forma gréckeho jazyka v prvom storočí nášho letopočtu).

Evanjeliá nám dávajú štyri rôzne, ale nie protichodné správy o narodení, živote, službe, smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Evanjeliá dokazujú, že Ježiš bol tým zasľúbeným Mesiášom Starého zákona, a vytvárajú základ učenia pre zbytok Nového zákona. Kniha Skutky apoštolov zaznamenáva skutky Ježišových apoštolov, mužov, ktorých Ježiš poslal do sveta, aby ohlasovali evanjelium spásy. Skutky apoštolov popisujú počiatky cirkvi a jej rýchly rast v prvom storočí nášho letopočtu. Pavlove listy, ktoré napísal apoštol Pavol, sú listami adresovanými konkrétnym cirkevným zborom — popisujú oficiálnu kresťanskú náuku a prax, ktorá by z nej mala vyplývať. Všeobecné listy dopĺňajú Pavlove listy ďalším vyučovaním a aplikáciou. Kniha Zjavenie Jána je proroctvom o udalostiach, ktoré sa stanú v posledných časoch.

Prehľad Nového zákona je veľmi náročným a prínosným štúdiom. Nový zákon nám hovorí o Ježišovej smrti na kríži, ktorú podstúpil za nás — a aké dôsledky z toho vyplývajú pre náš život. Nový zákon sa zameriava na poskytnutie pevného kresťanského učenia spolu s praktickými výsledkami, ktoré by z toho mali vyplynúť. Nižšie sú uvedené odkazy na zhrnutia rôznych kníh Nového zákona. Úprimne dúfame, že náš prehľad Nového zákona je prospešný pre vašu cestu s Kristom.

EnglishEvanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Marka

Evanjelium podľa Lukáša

Evanjelium podľa Jána

Skutky apoštolov

List Rimanom

1. list Korinťanom

2. list Korinťanom

List Galaťanom

List Efezanom

List Filipanom

List Kolosanom

1. list Tesaloničanom

2. list Tesaloničanom

1. list Timoteovi

2. list Timoteovi

List Títovi

List Filemonovi

List Židom, List Hebrejom

List Jakubov, List Jakuba

1. list Petrov

2. list Petrov

1. list Jánov

2. list Jánov

3. list Jánov

List Júdov

Zjavenie JánaNávrat do

Prehľad Biblie

Ísť do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prehľad Nového Zákona
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries