settings icon
share icon

Kniha Abdiáš

Autor: Prvý verš v knihe Abdiáš identifikuje ako autora knihy proroka Abdiáša.

Obdobie vzniku: Kniha bola pravdepodobne napísaná v období medzi rokmi 848 p. n. l. a 840 p. n. l.

Zámer knihy: Abdiáš je najkratšia kniha v Starej zmluve, obsahuje len 21 veršov. Abdiáš je prorok, ktorého Boh používa na odsúdenie Edómska za ich hriechy proti Bohu a proti Izraelu. Obyvatelia Edómu sú potomkovia Ézava a Izraelci sú potomkovia jeho brata (dvojičky) Jákoba. Hádka medzi bratmi ovplyvnila ich potomstvo na viac ako 1000 rokov. Kvôli tomuto rozkolu Edómčania nedovolili Izraelcom prejsť ich územím, keď Izraelci putovali z Egypta do zasľúbenej zeme. Hriechy a pýcha Edómu si teraz vyžadujú silné slovo súdu od Hospodina.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Abdiáš verš 4, „Keby si sa vzniesol vysoko sťa orol a keby si si aj medzi hviezdy položil hniezdo, zvrhnem ťa odtiaľ," znie výrok Hospodina.

Abdiáš verš 12, „Nekochaj sa teda na svojom bratovi v deň jeho nešťastia, neraduj sa nad Júdovcami v deň ich záhuby, ani si nerozdrapuj ústa v deň úzkosti."

Abdiáš verš 15, „Blízko je totiž deň Hospodina proti všetkým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti padne naspäť na hlavu."

Stručné zhrnutie: Abdiášove posolstvo je konečné a isté: kráľovstvo Edómu bude celé zničené. Edóm bol povýšenecký, tešil sa z nešťastia Izraela, a keď Izrael napadli nepriateľské vojská a Izraelci žiadali o pomoc, Edómčania odmietli a namiesto toho bojovali proti nim. Tieto hriechy pýchy už nie je možné prehliadať. Kniha končí zasľúbením naplnenia a vyslobodenia Sionu v posledných dňoch, kedy bude zem navrátená Božiemu ľudu a on im bude vládnuť.

Prorocká symbolika: Verš 21 obsahuje predzvesť Krista a jeho cirkvi: „Potom záchrancovia vystúpia na vrch Sion, aby súdili vrch Ezáva. Potom bude kráľovstvo patriť Hospodinovi." (Ekumenický preklad). Títo „záchrancovia" sú Kristovi apoštolovia, služobníci slova a hlavne tí, ktorí kážu evanjelium v týchto posledných dňoch. Nie sú nazvaní záchrancami preto, že by nám oni zabezpečili naše spasenie, ale preto, že zvestujú spasenie prostredníctvom evanjelia Ježiša Krista a ukazujú nám spôsob, akým je možné získať spasenie. Títo služobníci a slovo, ktoré kážu, sú prostriedky, ktorými sa dobrá správa o spasení dostane ku všetkým ľuďom. Kristus je samozrejme jediný Spasiteľ, ktorý zaobstaral naše spasenie, je jeho autorom, ale záchrancovia a služobníci evanjelia budú viac a viac výraznejší čím sa viac bude blížiť koniec vekov.

Praktická aplikácia: Ak zostaneme verní Bohu, Boh za nás zvíťazí. Na rozdiel od Edómčanov, máme byť ochotní pomôcť iným, keď to potrebujú. Pýcha je hriech. Nemáme nič, na čo by sme mohli byť pyšní, len na Ježiša a na to čo pre nás urobil.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Abdiáš
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries