settings icon
share icon

Kniha Nehemiáš

Autor: Kniha Nehemiáš konkrétne nespomína autora, ale židovská a kresťanská tradícia označuje ako autora Ezdráša. Je to založené na tom, že knihy Ezdráš aj Nehemiáš boli pôvodne jedna kniha.

Dátum vzniku: Kniha Nehemiáš bola napísaná pravdepodobne v období medzi 445 and 420 pred n. l.

Účel knihy: Kniha Nehemiáš, jedna z historických kníh Biblie, pokračuje v príbehu o návrate Izraela z babylonského zajatia a prestavbe jeruzalemského chrámu.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Nehemiáš 1:3, „Odpovedali mi: Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provincii vo veľkej núdzi a potupe. Hradby Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány pohltil oheň."

Nehemiáš 1:11, „Ach, Pane, nech tvoje ucho pozorne vypočuje modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sa ochotne boja tvojho mena. Dopraj dnes úspech svojmu služobníkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlavným čašníkom. Veď z teba vyšiel ten, ktorý zamýšľal zlé proti Hospodinovi, ničomný radca."

Nehemiáš 6:15-16, „Tak boli dvadsiateho piateho elúla hradby dohotovené za päťdesiatdva dní. Keď sa to všetci naši nepriatelia dopočuli a uvideli to všetky okolité pohanské národy, veľmi zmalomyseľneli. Uvedomili si, že toto dielo sa uskutočnilo s pomocou nášho Boha."

Stručné zhrnutie: Nehemiáš bol v Hebrejec v Perzii, keď sa k nemu dostalo slovo, že sa rekonštruuje Jeruzalemský chrám. Začal si robiť starosti s tým, že okolo mesta nie sú žiadne hradby, ktoré by ho chránili. Nehemiáš prosil Boha, aby ho použil na záchranu mesta. Boh na jeho modlitbu odpovedal a obmäkčil srdce perzského kráľa Artaxerxa, ktorý nielen že mu dal svoje požehnanie, ale aj materiál na stavbu. Nehemiáš dostal od kráľa povolenie vrátiť sa do Jeruzalema, kde sa stal guvernérom.

Napriek odporu a obvineniam bol múr postavený a nepriatelia umlčaní. Ľud, inšpirovaný Nehemiášom, dáva desiatky, zásoby i vlastné sily na dokončenie múru a ten je postavený za pozoruhodných 52 dní, a to aj napriek veľkému odporu. Toto zjednotené úsilie však má krátke trvanie, pretože Jeruzalem upadá do odpadlíctva, keď Nehemiáš nakrátko odíde. Po 12 rokoch sa vrátil a zistil, že múry sú silné, ale ľudia slabí. Pustil sa do úlohy učiť ľudí morálke a nešetrí slovami. „Preto som ich pokarhal, zlorečil som im, niektorých mužov som zbil, šklbal som ich a zaprisahával na Boha: Nevydávajte svoje dcéry za ich synov a neberte ich dcéry pre svojich synov ani pre seba! " (13:25).

Svojimi modlitbami a neustálym povzbudzovaním ľudu k čítaniu a nasledovaniu Slova sa Nehemiášovi podarí znovu zaviesť pravú bohoslužbu.

Prorocká symbolika: Nehemiáš bol mužom modlitby a vášnivo sa modlil za svoj ľud (Nehemiáš 1). Jeho horlivé prihováranie sa za Boží ľud predznamenáva nášho veľkého Prímluvcu Ježiša Krista, ktorý sa vrúcne modlil za svoj ľud vo svojej veľkňazskej modlitbe v Evanjeliu Jána 17. Ako Nehemiáš, tak aj Ježiš mali horiacu lásku k Božiemu ľudu, ktorú vylievali v príhovorných modlitbách pred Jeho trónom.

Praktická aplikácia: Nehemiáš viedol Izraelitov k úcte a láske k Písmu. Nehemiáš miloval Boha a túžil Ho ctiť a oslavovať a viedol preto Izraelcov k viere a poslušnosti, ktorú od nich Boh tak dlho žiadal. Rovnakým spôsobom majú kresťania milovať a ctiť pravdy Písma, uchovávať ich v pamäti, premýšľať o nich dňom i nocou a obracať sa k nim, ako k odpovediam pre naplnenie každej duchovnej potreby. Druhý list Timotejovi 3:16 nám hovorí: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti". Ak očakávame podobné duchovné prebudenie, ako zažili Izraeliti (Nehemiáš 8: 1–8), musíme začať Božím Slovom.

Každý z nás by mal mať úprimný záujem o ostatných, ktorí trpia, či už duchovne, alebo fyzicky. Cítiť súcit a zároveň nerobiť nič, aby si pomohol, je však nebiblické. Možno budeme musieť niekedy zanechať svoje vlastné pohodlie, aby sme mohli správne slúžiť iným. Musíme v to však úprimne veriť, iba tak tomu budeme schopní venovať čas alebo peniaze, a robiť to so správnym postojom srdca. Keď dovolíme Bohu, aby prostredníctvom nás slúžil, aj neveriaci ľudia budú vedieť, že je to Božie dielo.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Nehemiáš
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries