settings icon
share icon

Kniha Kazateľ, Kohelet

Autor: Kniha Kazateľa autora priamo neuvádza. Niektoré verše naznačujú, že autorom knihy je Šalamún. Je tu tiež pár náznakov, ktoré by mohli znamenať, že knihu napísal niekto iný po Šalamúnovej smrti, možno aj o niekoľko sto rokov neskôr. Stále však pretrváva názor, že autorom knihy je skutočne Šalamún.

Obdobie vzniku: Šalamún vládol ako kráľ nad Izraelom približne v období od 970 p. n. l. do 930 p. n. l. Kniha Kazateľa bola pravdepodobne napísaná ku koncu jeho vlády, teda niekedy okolo roku 935 p. n. l.

Zámer knihy: Kazateľ je kniha pohľadu na život. Rozprávanie „Kazateľa" alebo " Učiteľa" odhaľuje skľúčenosť, ktorá je výsledkom hľadania šťastia vo svetských veciach. Táto kniha dáva kresťanovi možnosť vidieť svet očami človeka, ktorý napriek tomu, že je veľmi múdry, hľadá zmysel v dočasných, ľudských veciach. Kazateľ preskúmal väčšinu svetských pôžitkov, ale žiadny mu nedal pocit, že majú nejaký zmysel.

Na konci prichádza Kazateľ k záveru, že viera v Boha je jediný spôsob ako nájsť osobný význam. Rozhodne sa akceptovať fakt, že život bez Boha je krátky a bezcenný. Kazateľ odporúča čitateľovi, aby sa zameral na večného Boha namiesto dočasných pôžitkov.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Kazateľ 1:2, „Márnosť márností," povedal Kazateľ, „márnosť márností, všetko je márnosť."

Kazateľ 1:18, „Veď pri mnohej múdrosti je mnoho mrzutosti a kto zväčšuje poznanie, zväčšuje bolesť."

Kazateľ 2:11, „No keď som sa pozeral na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky, a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil, a hľa — všetko bola márnosť a honba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom."

Kazateľ 12:1, „Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, kým neprídu zlé dni a nepriblížia sa roky, keď povieš: „Nemám v nich záľubu."

Kazateľ 12:13, „Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka!"

Stručné zhrnutie: V knihe sa často opakujú dve frázy. „Márnosť" a " honba za vetrom", ktoré sú tu použité na zvýraznenie dočasnej podstaty svetských vecí. Dokonca aj najpôsobivejší ľudský úspech na konci stratí význam. Fráza „pod slnkom" sa vyskytuje v knihe 28 — krát a poukazuje na smrteľný svet. Keď Kazateľ spomína „všetky veci pod slnkom", hovorí o pozemských, dočasných, ľudských veciach.

Prvých 7 kapitol knihy Kazateľa opisuje všetky svetské veci „pod slnkom", v ktorých sa Kazateľ snaží nájsť uspokojenie. Vyskúšal vedecké objavy (1:10-11), múdrosť a filozofiu (1:13-18), zábavu (2:1), alkohol (2:3), architektúru (2:4), majetok (2:7-8), prepych (2:8). Kazateľ sa pri hľadaní zmyslu zaoberal rôznymi filozofiami ako materializmom (2:19-20), morálnymi predpismi (kapitoly 8-9). Zistil, že všetko je márnosť, dočasné rozptýlenia, ktoré bez Boha nemajú zmysel ani trvanie.

Kapitoly 8-12 opisujú Kazateľove rady a pripomienky k tomu, ako by sme mali žiť svoj život. Prichádza k záveru, že bez Boha nie je v živote pravda ani zmysel života. Vo svojom živote videl mnoho zla a zistil, že z dlhodobého hľadiska ani najväčší úspech človeka nestojí za nič. Čitateľovi teda radí poznať Boha od mladosti (12:1) a nasledovať Jeho vôľu (12:13-14).

Prorocká symbolika: Na všetky márnosti v knihe Kazateľa je odpoveďou Kristus. Podľa Kazateľa 3:17, Boh bude súdiť spravodlivého aj zlého. Spravodlivý sú len tí, ktorí sú v Kristovi (2. Korintským 5:21). Boh nám dal do sŕdc túžbu po večnosti (Kazateľ 3:11) a poskytol nám cestu do večnosti cez Krista (Ján 3:16). Kazateľ nám pripomína, že snaha o pozemské bohatstvo nie je len márnosť, ale nás dokonca ani neuspokojí (Kazateľ 5:10), keby sme ho aj dosiahli, bez Krista stratíme dušu, takže čo nám to prospeje? (Marek 8:36). Na každé sklamanie a márnosť opísané v tejto knihe, existuje liek v Kristovi, Božia múdrosť a jediný skutočný význam, ktorý je možné nájsť v živote.

Praktická aplikácia: Kniha Kazateľa ponúka kresťanovi príležitosť pochopiť prázdnotu a beznádej, s ktorými bojujú tí, čo nepoznajú Boha. Tí, ktorí nemajú zachraňujúcu vieru v Krista, čelia životu, ktorý raz skončí a stane sa bezvýznamným. Ak neexistuje spasenie a žiadny Boh, tak život nemá ani význam, ani žiadny smer. Svet „pod slnkom" bez Boha je plný sklamania, krutý, nespravodlivý, krátky a „úplne nezmyselný". S Kristom je život tieňom slávy, ktorá čaká v nebi, ktoré je prístupné len skrze Neho.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Kazateľ, Kohelet
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries