settings icon
share icon

Kniha Amos

Autor: Amos 1:1 označuje ako autora knihy Amos proroka Amosa.

Doba vzniku: Kniha Amos bola napísaná pravdepodobne v období medzi 760 pred n. l. — 753 pred n. l.

Účel knihy: V období, keď Boh povoláva Amosa, je pastier a zberač ovocia z judskej dediny Tekója, a nemá žiadne vzdelanie ani kňazský pôvod. Amosove poslanie bolo zamerané na jeho suseda na severe, Izrael. Jeho správy o blížiacej sa záhube a zajatí, ktoré mali byť následkami hriechov Izraela, boli však do veľkej miery nepopulárne a bez povšimnutia, pretože od čias Šalamúna sa Izraelu neviedlo tak dobre, ako v tejto dobe. Amosova služba sa odohráva za vlády Jeroboáma II. v Izraeli a kráľa Uziáša v Judsku.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Amos 2:4, „Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Júdu, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo zavrhli Hospodinov zákon a nezachovávali jeho prikázania. Do bludov ich zaviedli ich modly, za ktorými chodili ich otcovia."

Amos 3:7, „Veru neurobí Pán, Hospodin nič, keby nezjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom."

Amos 9:14, „Potom zmením údel môjho ľudu, Izraela: vystavajú spustošené mestá a budú v nich bývať, vysadia vinice a budú piť ich víno, narobia si záhrad a budú jesť ich ovocie."

Stručné zhrnutie: Amos vidí, že za vonkajšou prosperitou a mocou Izraela je národ na kosť skazený. Hriechy, za ktoré Amos karhá ľud, sú rozsiahle: zanedbávanie Božieho slova, modlárstvo, pohanské uctievanie, chamtivosť, skorumpovaní vládcovia a utláčanie chudobných. Amos začína vynesením súdu nad všetkými okolitými národmi, potom nad svojím vlastným judským národom a nakoniec najtvrdší súd na konci knihy je vynesený nad Izraelom. Vízie, ktoré Boh Amosovi ukáže, majú spoločné to isté dôrazné posolstvo: súd je blízko. Kniha sa končí Božím prísľubom budúcej obnovy toho, čo zostalo.

Prorocká symbolika: Kniha Amos sa končí slávnym zasľúbením do budúcnosti. „Zasadím ich do ich pôdy a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví Hospodin, tvoj Boh." (9:15). Úplné naplnenie zasľúbenia o zemi, ktorú dal Boh Abrahámovi (Genesis 12:7; 15:7; 17:8) nastane počas Kristovho tisícročného panovania na zemi (pozri Joel 2:26,27). Zjavenie 20 popisuje tisícročné panovanie Krista na zemi, čas pokoja a radosti pod dokonalou vládou samotného Spasiteľa. V tom čase sa veriaci Izrael a kresťania z pohanov spoja a vytvoria jednu Cirkev a budú žiť a kraľovať spolu s Kristom.

Praktická aplikácia: Niekedy o sebe uvažujeme, že sme „iba...". Sme iba obchodník, farmár, alebo žena v domácnosti. Amos predstavuje dokonalý príklad človeka, ktorý je „iba...". Nebol prorokom, ani kňazom, ani synom jedného z nich. Bol to iba pastier, nevýznamný človiečik niekde v Judsku. Kto by ho počúval? Ale namiesto toho aby hľadal výhovorky, prečo to nejde, Amos poslúchol a stal sa mocným Božím hlasom zmien.

Boh vždy používal ľudí, ktorí boli „iba" pastieri, tesári, rybári a podobne — to vidíme v celej Biblii. Nech ste v tomto živote ktokoľvek, Boh vás môže použiť. Amos nebol nikto významný. Bol „iba" obyčajný človek. „Iba" Boží služobník. Je dobrá vec, byť „iba" Božím človekom.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Amos
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries