settings icon
share icon
Otázka

Veľpieseň, Pieseň Šalamúnova, Pieseň piesní

Autor: Podľa prvého verša tejto knihy autorom Veľpiesne je Šalamún. Táto pieseň je jedna z 1005 piesní, ktoré Šalamún napísal (1. kniha kráľov 4:32). Výraz Veľpieseň alebo Pieseň piesní je superlatív a znamená, že táto je zo všetkých najlepšia.

Obdobie vzniku: Šalamún pravdepodobne napísal túto pieseň počas svojich prvých rokov vlády. To spadá do obdobia okolo roku 965 p. n. l.

Zámer knihy: Veľpieseň je lyrická báseň napísaná k oslave cností lásky medzi manželom a manželkou. Báseň hovorí o manželstve ako o Božom pláne. Muž a žena majú žiť spoločne v manželskom kontexte, milovať jeden druhého duchovne, emocionálne a fyzicky.

Kniha bojuje proti dvom extrémom: askéza (odopieranie si všetkých potešení) a hedónizmus (honba za potešením). Manželstvo, ktoré vyobrazuje Veľpieseň je vzorom starostlivosti, záväzku a rozkoše.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Veľpieseň 2:7, 3:5, 8:4,- ...„neprebúdzajte a neroznecujte lásku, kým sa jej samej nebude chcieť!"

Veľpieseň 5:1, „Jedzte, priatelia, pite, opájajte sa nežnosťami!"

Veľpieseň 8:6-7, „Polož si ma ako pečatidlo na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť a vášeň krutá ako podsvetie. Jej žiara je ohnivá ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by chcel niekto dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ním pohrdli."

Stručné zhrnutie: Báseň je rozhovorom medzi manželom (kráľ) a jeho ženou (Šulamitka). Knihu môžeme rozdeliť na 3 časti: dvorenie (1:1 — 3:5), svadba (3:6 — 5:1) a dozrievajúce manželstvo (5:2 — 8:14).

Pieseň začína pred svadbou, budúca nevesta túži byť so svojim snúbencom a teší sa na jeho láskanie. Radí však, aby dali láske čas, aby sa rozvinula prirodzene. Kráľ ospevuje krásu Šulamitky, prekonáva tak jej pocit neistoty týkajúci sa jej vzhľadu. Šulamitka má sen, v ktorom stráca Šalamúna a hľadá ho po celom meste. S pomocou strážnikov nájde svojho milovaného, drží sa ho a berie ho na bezpečné miesto. Po zobudení opakuje jej príkaz — nenútiť lásku.

Počas svadobnej noci manžel znovu ospevuje krásu svojej manželky a manželka veľmi symbolickým jazykom pozýva svojho partnera, aby si vzal zo všetkého čo mu môže ponúknuť. Milujú sa a Boh žehná ich spojeniu.

Ako manželstvo dozrieva, manžel a manželka prechádzajú ťažkým obdobím, ktoré symbolizuje ďalší sen. V druhom sne Šulamitka odmieta svojho manžela a on odchádza. Premožená pocitom viny, hľadá ho v meste. Tentokrát jej stráže nepomôžu, ale namiesto toho ju zbijú — toto symbolizuje jej strápené svedomie. Všetko dobre skončí, milenci sú znovu spolu a zmieria sa.

Na konci sú si obaja manželia istí svojou láskou, ospevujú trvácnosť pravej lásky a túžia byť v prítomnosti toho druhého.

Prorocká symbolika: Niektorí vykladači Biblie vidia vo Veľpiesni symbolické zastúpenie Krista a Jeho cirkvi. Kristus je kráľ a cirkev je prezentovaná Šulamitkou. Aj keď veríme, že kniha by mala byť chápaná doslova ako vyobrazenie manželstva, nachádzame tu niektoré prvky, ktoré sú predobrazom cirkvi a jej vzťahu s kráľom — Ježišom Kristom. Veľpieseň 2:4 opisuje skúsenosť každého veriaceho, ktorý bol nájdený a vykúpený láskou Pána Ježiša. Sme obklopení duchovným bohatstvom a prikrytí Jeho láskou. Verš 16 v druhej kapitole hovorí: „Milý môj patrí mne a ja jemu, tomu, čo pasie medzi ľaliami" (Ekumenický preklad). Toho nie je len obraz bezpečia, ktoré má veriaci v Kristovi (Ján 10:28-29), ale aj obraz Dobrého Pastiera, ktorý pozná svoje ovce — veriacich — a dáva za ne svoj život (Ján 10:11). Vďaka Jemu, už nie sme poškvrnení hriechom, naša špina bola očistená Jeho krvou (Veľpieseň 4:7, Efezským 5:27).

Praktická aplikácia: Svet je zmätený z názorov o manželstve. Množstvo rozvodov a moderné pokusy o prehodnotenie manželstva sú ostrým kontrastom oproti piesni Šalamúnovej. Ako hovorí biblický básnik, manželstvo má byť oslavované, máme si ho užívať a mať v úcte. Táto kniha nám poskytuje praktické inštrukcie ako posilniť naše manželstvá:

1) Daj svojmu partnerovi toľko pozornosti, koľko potrebuje. Využi čas na to, aby si dobre poznal/poznala svojho partnera/partnerku.

2) Pre úspech každého vzťahu je životne dôležité povzbudenie a pochvala.

3) Tešte sa jeden z druhého. Plánujte spoločný čas. Buďte spolu kreatívni a hraví. Tešte sa z Božieho daru manželskej lásky.

4) Urobte všetko čo je treba, aby ste uistili svojho partnera, že ste mu odovzdaní. Obnovujte manželské sľuby, pracujte na problémoch a nepovažujte rozvod za riešenie problémov. Boh chce pre vás oboch, aby ste žili v hlbokej, pokojnej a bezpečnej láske.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Veľpieseň, Pieseň Šalamúnova, Pieseň piesní
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries