settings icon
share icon

Kniha Józuova, Jozua

Autor: Kniha Józuova autora neuvádza. S najväčšou pravdepodobnosťou väčšinu tejto knihy napísal Jozua, syna Núna, ktorý sa stal Mojžišovým nástupcom ako vodca Izraela. Záverečná časť knihy bola po Jozuovej smrti dopísaná minimálne jedným ďalším človekom. Je tiež možné, že niektoré časti knihy boli doplnené, či zostavené až po Jozuovej smrti.

Obdobie vzniku: Kniha Jozua bola pravdepodobne napísaná medzi rokmi 1400 a 1370 p. n. l.

Zámer knihy: Kniha Jozua podáva prehľad vojenských výprav na dobytie územia, ktoré im zasľúbil Boh. Po vyjdení z Egypta a následných štyridsiatich rokoch putovania púšťou, je novo — sformovaný národ pripravený na vstup do zasľúbenej zeme, poraziť obyvateľom a zabrať územie. Tento prehľad nám dáva skrátené a vybrané podrobnosti mnohých bojov a spôsob, akým bola zem dobytá a rozdelená medzi jednotlivé kmene.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Jozua 1:6-9, „Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš."

Jozua 24:14-15, „Preto sa teraz bojte Hospodina, slúžte mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou a v Egypte. Slúžte Hospodinovi! Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom krajiny Amorejčanov, v ktorej bývate. Ja však i môj dom budeme slúžiť Hospodinovi."

Stručné zhrnutie: Kniha Jozua pokračuje príbehom Izraelcov po vyjdení z Egypta. Kniha zaznamenáva približne 20 rokov Jozuovho vedenia ľudu potom, ako ho Mojžiš pomazal na konci 5. Knihy Mojžišovej. Knihu Jozua môžeme rozdeliť následovne:
Kapitoly 1-12: Vstup do zasľúbenej zeme a jej dobytie.
Kapitoly 13-22: Pokyny k rozdeleniu zasľúbenej zeme.
Kapitoly 23-24: Jozuova záverečná reč

Prorocká symbolika: Príbeh neviestky Rachab a jej veľkej viery v Boha Izraela, jej zaručilo miesto medzi tými, ktorí sú obdivovaní pre svoju vieru v Hebrejom 11:31. Jej príbeh je príbeh Božej milosti k hriešnikom a spasenia z viery. Najdôležitejšie však je, že sa vďaka Božej milosti, stala súčasťou rodokmeňa Mesiáša (Matúš 1:15).

Jeden z obradov v knihe Jozua 5. kapitole má dokonalé naplnenie v Novej zmluve. Verše 1-9 popisujú Boží príkaz, aby všetci, ktorí sa narodili na púšti, boli obrezaní po príchode do zasľúbenej zeme. Tak od nich Boh odňal Egyptské pohanenie, očistil ich od hriechov predošlého života. List Kolosenským 2:10-12 opisuje veriacich ako tých, ktorí prijali obriezku srdca od Krista, skrze ktorého sme odložili hriešnu prirodzenosť nášho predošlého života bez Neho.

Boh ustanovil útočiskové mestá, kam sa mohli uchýliť tí, ktorí neúmyselne niekoho zabili, a mohli tam žiť bez strachu z pomsty. Kristus je našim útočiskom, v ktorom sme „našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridŕžať ponúkanej nádeje." (Hebrejom 6,18 Ekumenický preklad)

Kniha Jozua má hlavnú teologickú tému odpočinok. Izraelci konečne po 40 rokoch putovania na púšti, vstupujú do odpočinku, ktorý im Boh pripravil v Kanaáne. Pisateľ listov Hebrejom využíva tento príklad ako varovanie, aby nás nezastavili pochybnosti pred vstupom do Božieho odpočinku v Kristovi (Hebrejom 3:7-12)

Praktická aplikácia: Jeden z kľúčových veršov knihy Jozua je 1:8 „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne." Stará zmluva je plná príbehov ľudí, ktorí „zabudli" na Boha a Jeho Slovo a vytrpeli si hrozné následky. Pre kresťana je Božie Slovo dôležité ako krv v žilách. Ak ho zanedbáme, podľa toho budú vyzerať aj naše životy. Ale ak si zoberieme k srdcu princíp, ktorý je v Jozua 1:8, budeme úplní a použiteľní pre Božie kráľovstvo (2. Timotejovi 3:16-17) a zistíme, že Božie zasľúbenia v knihe Jozua 1:8-9 platia aj pre nás.

Jozua je vynikajúci príklad, aké výhody prináša dobrý mentor. Celé roky zostával v blízkosti Mojžiša. Videl Mojžiša ako takmer bezchybne nasleduje Boha. Od Mojžiša sa naučil osobne modliť. Prostredníctvom Mojžišovho príkladu sa naučil poslúchať Boha. Zrejme sa poučil aj zo zlého príkladu, ktorý Mojžiša pripravil o radosť zo zasľúbenej zeme. Kým žiješ, si duchovný mentor. Niekto sa na teba niekde pozerá a sleduje ťa. Niekto mladší, alebo niekto na koho máš vplyv sleduje, ako žiješ a ako reaguješ. Niekto sa od teba učí. Niekto bude nasledovať tvoj príklad. Duchovná výchova je oveľa viac ako slová, ktoré učiteľ povie, pod drobnohľadom je celý jeho/ jej život.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Józuova, Jozua
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries