settings icon
share icon

Kniha Micheáš

Autor: Autorom knihy Micheáš je prorok Micheáš (Micheáš 1:1)

Obdobie vzniku: Kniha Micheáš bola pravdepodobne napísaná v období medzi rokmi 735 p. n. l. a 700 p. n. l

Zámer knihy: Posolstvo knihy Micheáš tvorí zložitá zmes súdu a nádeje. Na jednej strane proroctvá oznamujú súd nad Izraelom za zlo v spoločnosti, skazenosť vodcov a modlárstvo. Očakávalo sa, že súd vyvrcholí zničením Samárie a Jeruzalema. Na druhú stranu, kniha zvestuje nie len obnovenie národa, ale aj premenu a povýšenie Izraela a Jeruzalema. Posolstvo nádeje a skazy, nemusí byť nevyhnutne v protiklade, pretože obnova a premena nastane až po súde.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Micheáš 1:2, „Počujte, všetky národy, dávaj pozor, zem i tí, čo ju zapĺňajú. Nech je Pán, Hospodin, svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu."

Micheáš 5:1, „Ty však, Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, z teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch."

Micheáš 6:8, „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom."

Micheáš 7:18-19, „Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy."

Stručné zhrnutie: Prorok odsudzuje vládcov, kňazov a prorokov, ktorí využívajú a zavádzajú ľudí. Práve kvôli ich skutkom má byť Jeruzalem zničený. Prorok Micheáš predpovedá vyslobodenie tých, ktorí odídu do Jeruzalema a končí nabádaním Jeruzalema, aby zničili všetky národy, ktoré sa proti nim zhromaždili. Dokonalý vládca príde z Betlehema, aby obránil národ. Prorok predpovedá víťazstvo tým, ktorý zostali z Jákobovho potomstva a predpovedá deň, kedy Hospodin očistí národ od modlárstva a závislosti na vojenskej sile. Prorok predkladá pôsobivý a stručný súhrn Hospodinových požiadavkov na spravodlivosť a vernosť a oznamuje súd nad tými, ktorí nasledovali cesty kráľa Omrího a Achába. Kniha končí prorockou liturgiou, ktorá obsahuje prvky náreku. Izrael vyznáva svoje hriechy a Boh ich uistí o vyslobodení svojimi mocnými skutkami.

Prorocká symbolika: Micheáš 5:1 je Mesiášske proroctvo, ktoré citujú traja mudrci, keď hľadajú narodeného kráľa v Betleheme (Matúš 2:6). Títo traja mudrci z východu vedeli, že z malej dediny menom Betlehem má vzísť Knieža Pokoja a Svetlo sveta, pretože poznali hebrejské písma. Micheášove posolstvo o hriechu, pokání a obnove nachádza dokonalé naplnenie v Ježišovi Kristovi, ktorý je obeťou za zmierenie za naše hriechy (Rímskym 3:24-25) a je jedinou cestou k Bohu (Ján 14:6).

Praktická aplikácia: Boh nám dáva varovanie, aby sme nemuseli trpieť pre Jeho hnev. Súd je zaručený ak nebudeme dbať na Božie varovania a odmietame Jeho riešenie na hriech prostredníctvom obeti Jeho Syna. Boh karhá veriacich v Krista, nie z nenávisti, ale preto, že nás miluje. Boh vie, že hriech ničí a On nás chce mať úplných. Táto úplnosť, ktorá je zasľúbením obnovy, čaká tých, ktorí Mu zostanú poslušní.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Micheáš
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries