Întrebări despre Biserică


Ce este Biserica?

Care este scopul bisericii?

Care este importanţa botezului pentru un creştin?

Pot servi femeile ca pastori sau predicatori?

De ce este important să fiu membru şi să merg la biserică?

Care este importanţa Mesei/Cinei Domnului?

De ce ar trebui să cred în forma de religie organizată?

Trebuie să ţină creştinii o zi de Sabat?

Care este diferenţa dintre biserica universală şi biserica locală?

Ce este separarea biblică?

Ce spune Biblia despre disciplina Bisericii sau excomunicare?

Ce spune Biblia despre forma de conducere a bisericii?

Ce spune Biblia despre creşterea bisericii?

De ce există atât de multe denominaţii creştine?

De ce există atâtea interpretări ale Bibliei?

De ce atât de mulţi lideri creştini sunt prinşi în scandaluri?

Ce este istoria creştinismului?

Ce inseamnă fraza “bărbatul unei singure neveste” din 1 Timotei 3:2? Se poate ca un om divorţat să slujească ca păstor, prezbier sau diacon?

Care este modalitatea corespunzătoare a botezului?

Cere Dumnezeu respectarea Sabatului de catre creştini?

Restabilește Dumnezeu slujba de apostol și de proroc în Biserică în zilele noastre?

Este necesar botezul înainte ca cineva să poată lua Cina?

Care este înțelesul închinării creștine?

Cum trebuie tratat conflictul în biserică?

Ce este plantarea bisericilor?

Ar trebui o biserică să dea 10 la sută din dărniciile pe care le primește?

În ce măsură trebuie să fie închinarea în biserică o prioritate?

Ce spune Biblia cu privire la confirmarea creștină?

Care sunt responsabilităţile diaconilor în biserică?

Care sunt sarcinile unui bătrân al bisericii?

Ar trebui femeile creștine să poarte o acoperitoare a capului?

Trebuie să folosim instrumente muzicale în biserică?

În ce fel este Isus odihna noastră de Sabat?

Poate un om care este căsătorit cu o femeie divorțată să slujească în conducerea bisericii?

Care este deosebirea dintre ordonanțe și sacramente?

Trebuie să ascultăm de pastorii noștri?

Mai sunt proroci în Biserica din zilele noastre?

Am fost botezat nebiblic. Trebuie să fiu rebotezat?

Ce este piatra din Matei 16.18?

Ar trebui la împărtășanie folosit vinul sau mustul?

Pot femeile sluji ca diaconi în biserică?

Pot femeile sluji ca bătrâni ai bisericii?

Trebuie ca femeile să păstreze tăcerea în biserică?

Care sunt ingredientele necesare pentru un serviciu de închinare cu adevărat biblic?


Înapoi la pagina de început în limba Română

Întrebări despre Biserică