settings icon
share icon
Întrebare

Cere Dumnezeu respectarea Sabatului de catre creştini?

Răspuns


În Coloseni 2:16-17 apostolul Pavel declară: “Nimeni, deci, să nu va judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbatoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos”. În mod asemănător, Romani 14:5 afirmă: “Unul socoteşte o zi mai pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui”. Aceste versete explică faptul că pentru creştini respectarea Sabatului este o chestiune de libertate spirituală şi nu o poruncă de la Dumnezeu. Respectarea Sabatului este un subiect cu privire la care Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă să nu ne judecăm unii pe alţii. Respectarea Sabatului este o chestiune despre care fiecare creştin trebuie să fie convins pe deplin în inima lui.

În primele capitole din cartea Faptele Apostolilor, primii creştini erau predominant iudei. Când Neamurile au început să primească darul mântuirii prin Iisus Hristos, creştinii iudei au avut o dilemă. Ce aspecte ale Legii Mozaice şi ale tradiţiei evreieşti, trebuie învăţaţi creştinii dintre Neamuri să asculte? Apostolii s-au întâlnit şi au discutat problema la Conciliul de la Ierusalim (Faptele Apostolilor 15). Decizia a fost următoarea: “De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu; ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace zugrumate şi de sânge” (Faptele Apostolilor 15:19-20). Respectarea Sabatului nu făcea parte din poruncile la care au căzut apostolii de acord că trebuie date credincioşilor dintre Neamuri. Este de neconceput că apostolii ar fi omis să includă respectarea Sabatului dacă porunca lui Dumnezeu pentru creştini era să păzească ziua de Sabat.

O eroare obişnuita în discuţiile legate de respectarea zilei de Sabat este conceptul că Sabatul era ziua de închinare. Grupări precum Adventiştii de Ziua a Şaptea susţin că Dumnezeu cere ca serviciul de biserică să fie ţinut sâmbata, în ziua Sabatului. Nu aceasta era porunca Sabatului. Porunca Sabatului constă în a nu lucra în ziua Sabatului (Exod 20:8-11). Nicăieri în Scriptură ziua Sabatului nu este poruncită pentru a fi zi de inchinare. Totuşi, evreii în Vechiul, Noul Testament şi în zilele noastre folosesc Sabatul drept ziua de închinare, însă nu aceasta era esenţa poruncii Sabatului. În cartea Faptele Apostolilor ori de câte ori sunt stabilite adunări în ziua Sabatului, ele sunt adunări ale iudeilor şi nu ale creştinilor.

Când se adunau primii creştini? Faptele Apostolilor 2:46-47 ne dă răspunsul: “Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi”. Dacă era o zi când creştinii se întâlneau regulat, aceasta era prima zi a săptămânii (duminica noastră) şi nu Sabatul (sâmbăta noastră) (Faptele Apostolilor 20:7; 1 Corinteni 16:2). În cinstea învierii lui Hristos duminica, primii creştini respectau duminica nu ca “Sabat creştin”, ci ca o zi de închinare specială lui Iisus Hristos.

Este gresită atunci închinarea în ziua de sambată, Sabatul evreiesc? Nu, absolut! Trebuie să ne închinăm zilnic lui Dumnezeu şi nu doar sâmbăta sau duminica! Multe biserici au astăzi servicii atât sâmbăta, cât şi duminica. Există libertate în Hristos (Romani 8:21; 2 Corinteni 3:17; Galateni 5:1). Ar trebui un creştin să respecte Sabatul, adică să nu lucreze sâmbăta? Dacă un creştin se simte călăuzit să facă aşa, da (Romani 14:5). Totuşi, cei care aleg să respecte Sabatul nu trebuie sa-i judece pe aceia care nu-l respectă (Coloseni 2:16). Mai mult, cei care nu respectă Sabatul trebuie sa evite să fie o pricină de poticnire (1 Corinteni 8:9) pentru cei care il respectă. Galateni 5:13-15 rezumă întregul subiect în felul următor: “Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste. Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Dar dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seamă să nu fiţi nimiciţi unii de alţii”.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cere Dumnezeu respectarea Sabatului de catre creştini?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries