settings icon
share icon
Întrebare

Când a început/pornit Biserica?

Răspuns


Biserica a început în Ziua Cincizecimii, la cincizeci de zile după Paște, când Isus a murit și a înviat. Cuvântul tradus cu „biserică" vine de la două cuvinte grecești care împreună înseamnă „chemați din lume la Dumnezeu". Cuvântul e folosit pe tot parcursul Bibliei pentru a se referi la toți cei care au fost născuți din nou (Ioan 3.3) prin credința în moartea și învierea lui Isus (Romani 10.9-10). Cuvântul biserică, atunci când e folosit cu referire la toți credincioșii de pretutindeni, e sinonim cu termenul Trupul lui Cristos (Efeseni 1.22-23, Coloseni 1.18).

Cuvântul biserică apare pentru prima dată în Matei 16, când Isus îi spune lui Petru: „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui." (versetul 18) „Piatra" aici este afirmația pe care o făcuse Petru: „Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!" (versetul 16) Acest adevăr despre Isus este temelia tare a Bisericii care a prosperat de peste două mii de ani. Toți cei care fac din acest adevăr temelia vieții lor devin membri ai Bisericii lui Isus (Fapte 16.31).

Cuvintele lui Isus: „Voi zidi Biserica Mea" erau o prezicere a ceea ce urma să se întâmple curând, când Îl va trimite pe Duhul Sfânt să locuiască în credincioși (Ioan 15.26-27, 16.13). Însă Isus a trebuit să îndure crucea și să experimenteze învierea. Deși ucenicii au înțeles în parte acest lucru, împlinirea tuturor lucrurilor pe care Isus a venit să le facă nu era încă realizată. După învierea Lui, Isus nu le-a permis urmașilor Lui să înceapă lucrarea pe care le-a dat să o facă, aceea de a face ucenici din toate neamurile (Matei 28.19-20), până când Duhul Sfânt nu a venit (Fapte 1.4-5).

Cartea Faptele Apostolilor detaliază începutul Bisericii și răspândirea ei miraculoasă prin puterea Duhului Sfânt. La zece zile de la înălțarea lui Isus la cer (Fapte 1.9), Duhul Sfânt a fost revărsat peste 120 dintre urmașii lui Isus care așteptau și se rugau (Fapte 1.15, 2.1-4). Aceiași ucenici care au tremurat de frică să nu fie asociați cu Isus (Marcu 14.30, 50) dintr-odată au fost capacitați să proclame cu îndrăzneală Evanghelia lui Mesia cel înviat, validându-și mesajul cu semne miraculoase și minuni (Fapte 2.4, 38-41, 3.6-7, 8.7). Mii de evrei din toate părțile lumii erau în Ierusalim pentru Sărbătoarea Cincizecimii. Ei au auzit Evanghelia în propriile lor limbi (Fapte 2.5-8) și mulți au crezut (Fapte 2.41, 4.4). Cei mântuiți erau botezați, adăugându-se zilnic la Biserică. Când a izbucnit persecuția, credincioșii s-au împrăștiat, ducând cu ei mesajul Evangheliei, și Biserica s-a răspândit rapid în toate părțile lumii cunoscute (Fapte 6.4, 11.19-21).

Începutul Bisericii i-a implicat pe evreii din Ierusalim, dar Biserica s-a răspândit curând la alte grupuri etnice. Samaritenii au fost evanghelizați de Filip în Fapte 8. În Fapte 10, Dumnezeu i-a dat lui Petru o vedenie care l-a ajutat să înțeleagă că mesajul mântuirii nu era limitat la evrei, ci era deschis pentru oricine crede (Fapte 10.34-35, 45). Mântuirea famenului etiopian (Fapte 8.26-39) și a sutașului roman Corneliu (Fapte 10) i-a convins pe credincioșii evrei că Biserica lui Dumnezeu era mai largă decât și-au imaginat. Chemarea miraculoasă a lui Pavel pe drumul spre Damasc (Fapte 9.1-19) a creat cadrul pentru o răspândire și mai mare a Evangheliei la neamuri (Romani 15.16, 1 Timotei 2.7).

Cuvintele profetice spuse de Isus lui Petru înainte de răstignire s-au dovedit adevărate. Deși persecuția și „porțile Locuinței morților" au luptat împotriva ei, Biserica pur și simplu continuă să devină mai puternică. Apocalipsa 7.9 ne face să întrezărim Biserica așa cum e destinată de Dumnezeu să fie: „După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului." Biserica pe care a început-o Isus va continua până în ziua în care El Se va întoarce pentru noi (Ioan 14.3, 1 Tesaloniceni 4.16-17) și suntem uniți cu El pentru totdeauna, fiind Mireasa Lui (Efeseni 5.27, 2 Corinteni 11.2, Apocalipsa 19.7).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Când a început/pornit Biserica?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries