settings icon
share icon
Întrebare

Care sunt sarcinile unui bătrân al bisericii?

Răspuns


Biblia prezintă cel puțin cinci sarcini și obligații ale unui bătrân al bisericii:

1) Ajută la rezolvarea disputelor din biserică. „Câțiva oameni veniți din Iudeea îi învățau pe frați și ziceau: «Dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți.» Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite, și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri." (Fapte 15.1-2) S-a ridicat problema și a fost dezbătută puternic, apoi a fost dusă în fața apostolilor și a bătrânilor bisericii, pentru a se lua o decizie. Pasajul acesta ne învață că bătrânii bisericii sunt factori de decizie.

2) Se roagă pentru cei bolnavi. „Este vreunul printre voi bolnav? Să-i cheme pe prezbiterii Bisericii și să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului." (Iacov 5.14) Un bătrân al bisericii care împlinește calificativele biblice are o viață evlavioasă și „mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit" (Iacov 5.16). Una dintre lucrurile necesare în rugăciune este să te rogi să se facă voia Domnului, și de la bătrânii bisericii se așteaptă să facă acest lucru.

3) Trebuie să supravegheze biserica cu umilință. „Îi sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Cristos și părtaș al slavei care va fi descoperită: Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine; nu ca și cum ați stăpâni peste cei care v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Şi, când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji, a slavei." (1 Petru 5.1-4) Bătrânii bisericii sunt conducătorii desemnați ai bisericii; turma le este încredințată lor. Ei nu trebuie să conducă pentru câștig financiar, ci datorită dorinței lor de a o sluji și a o păstori.

4) Trebuie să protejeze viața spirituală a turmei. „Ascultați de mai-marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos." (Evrei 13.17) Acest verset nu numește în mod specific „bătrânii bisericii", dar contextul se referă la ei. Aceștia sunt responsabili de viața spirituală a bisericii.

5) Trebuie să își petreacă timpul în rugăciune și învățându-i pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. „Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: «Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului.»" (Fapte 6.2-4) Acest lucru este în cazul apostolilor, dar din 1 Petru 5.1 putem vedea că Petru a fost atât apostol, cât și bătrân al bisericii. Acest verset ne arată, de asemenea, deosebirea dintre sarcinile unui bătrân al bisericii și cele ale unui diacon.

Ca să zicem așa, bătrânii bisericii trebuie să fie făcători de pace, luptători în rugăciune, învățători, conducători prin exemplu și factori de decizie. Ei sunt conducătorii bisericii care se ocupă cu predicarea și învățarea. Este o poziție care trebuie căutată, dar nu e de luat ușor în considerare – citește această avertizare: „Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră." (Iacov 3.1)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care sunt sarcinile unui bătrân al bisericii?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries