De ce este important să fiu membru şi să merg la biserică?


Întrebare: De ce este important să fiu membru şi să merg la biserică?

Răspuns:
Biblia ne spune că avem nevoie să mergem la biserică în mod constant pentru a ne închina lui Dumnezeu împreună cu alţi credincioşi şi pentru a primi învăţătură din Cuvântul Său cu scopul creşterii noastre spirituale (Faptele Apostolilor 2:42; Evrei 10:25). Biserica este locul unde credincioşii îşi pot arăta dragostea unul faţă de celălalt (1 Ioan 4:12), unde se pot încuraja reciproc (Evrei 3:13), unde se pot “veghea” reciproc (Evrei 10:24), unde se pot sluji reciproc (Galateni 5:13), unde se pot învăţa reciproc (Romani 15:14), unde se pot cinsti unul pe celălat (Romani 12:10), unde îşi pot arăta reciproc bunătatea şi compasiunea (Efeseni 4:32).

Atunci când o persoană se încrede în Iisus Hristos primind mântuirea, acea persoană devine membru al Trupului lui Hristos (1 Corinteni 12:27). Pentru ca un trup să funcţioneze adecvat, este nevoie ca toate “membrele” acelui trup să existe şi să funcţioneze (1 Corinteni 12:14-20). Altfel, un credincios nu va ajunge niciodată la maturitate spirituală fără ajutorul şi încurajarea celorlalţi credincioşi (1 Corinteni 12:21-26). Acestea sunt motivele principale pentru care frecventarea regulată, participarea şi părtăşia în cadrul bisericii trebuie să fie prezente în viaţa credinciosului. Participarea săptămână de săptămână la serviciile bisericii nu este o obligaţie pentru credincioşi, însă o persoană care şi-a pus credinţa în Hristos pentru mântuire ar trebui să aibă dorinţa de a se închina cât mai des lui Dumnezeu, de a primi învăţătură din Cuvântul Său şi de a avea părtăşie cu ceilalţi credincioşi.

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
De ce este important să fiu membru şi să merg la biserică?