Trebuie un om să meargă la biserică pentru a putea ajunge în cer?


Întrebare: Trebuie un om să meargă la biserică pentru a putea ajunge în cer?

Răspuns:
Mântuirea se găsește în Cristos. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică." (Ioan 3.16) Dumnezeu Și-a dat Fiul, să putem avea viața veșnică, nimicind astfel nevoia noastră de a face fapte bune, inclusiv mersul la biserică, pentru a ajunge în cer. Viața veșnică se obține numai prin credința în Cristos. „Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața." (1 Ioan 5.12) Cei care cred în Cristos, care au acceptat jertfa Lui ca plată pentru păcatele lor vor petrece veșnicia în cer. Cei care Îl resping n-o vor petrece acolo.

Nicio măsură de mers la biserică nu va câștiga veșnicia în cer. Și nici nefrecventarea bisericii nu va duce la pierderea mântuirii. Totuși, mersul la biserică e important. Biserica universală, alcătuită din toți cei care au crezut în Cristos spre gloria lui Dumnezeu Tatăl, este Trupul lui Cristos (Coloseni 1.18), cât și Mireasa Lui (Apocalipsa 21.2). O biserică e un loc de părtășie creștină. Mai mult, ca membri în Trupul lui Cristos, posedăm anumite daruri ale Duhului Sfânt și trebuie să exercităm acele daruri spre gloria lui Dumnezeu și edificarea celorlați din Trup. Ca un organism de biserică să funcționeze corect, toate „mădularele trupului" trebuie să fie prezente (1 Corinteni 12.14-20).

Creștinii au fost făcuți „făpturi noi" în Cristos (2 Corinteni 5.17) și au dorința de a merge la biserică pentru că recunosc că acest lucru e crucial pentru dezvoltarea și maturizarea lor spirituală. Reticența față de mersul la biserică poate indica lipsa creșterii spirituale sau o deziluzie vizavi de „religia organizată". Există într-adevăr biserici false în ziua de azi, și nu există biserică perfectă, însă există trupuri locale de credincioși în majoritatea comunităților. Biserica adevărată, universală e reprezentată în congregații ale căror doctrine se bazează pe Scriptură, care Îl onorează pe Cristos în toate lucrurile, care se închină împreună lui Dumnezeu și care practică slujirea unul altuia. Cu toate că mersul la biserică nu va garanta viața veșnică, găsirea unei biserici locale bune e de importanță crucială pentru creștini.

English


Înapoi la pagina de început în limba Română
Trebuie un om să meargă la biserică pentru a putea ajunge în cer?

Află cum să ...

petreci veșnicia cu Dumnezeuprimești iertare de la Dumnezeu