settings icon
share icon
Întrebare

Care este scopul bisericii?

Răspuns


Faptele Apostolilor 2:42 poate fi considerat ca textul de bază privind scopul bisericii: “Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni”. Astfel, conform Sfintelor Scripturi, scopul ori activităţile bisericii ar trebui să constea din: (1) învăţătura doctrinelor biblice, (2) asigurarea unui cadru propice pentru comuniunea dintre credincioşi, (3) respectarea Cinei Domnului şi (4) rugăciunea.

Biserica trebuie să ofere credincioşilor învăţătură adecvată privind doctrina biblică astfel încât noi să fim bine înrădăcinaţi în credinţa noastră. Efeseni 4:14 ne spune: “ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire”. Biserica este un loc pentru comuniune sfântă, unde creştinii pot să îşi slujească reciproc (Romani 12:10), pot să se înveţe reciproc (Romani 15:14), pot să îşi manifeste bunătatea şi compasiunea reciproc (Efeseni 4:32), pot să se încurajeze reciproc (1 Tesaloniceni 5:11) şi, cel mai important, un loc unde să îşi arate dragoste reciproc (1 Ioan 3:11).

Biserica trebuie de asemenea să fie locul unde credincioşii trebuie să respecte şi să onoreze Cina Domnului, comemorând astfel moartea lui Hristos şi lucrarea Lui de la cruce în locul nostru (1 Corinteni 11:23-26). Conceptul “frângerii pâinii” (Faptele Apostolilor 2:42) comportă de asemenea ideea de a lua masa împreună, ca o altă modalitate de comuniune între credincioşi. Ultimul scop al bisericii este rugăciunea, conform cu Faptele Apostolilor 2:42. Biserica trebuie să fie locul care promovează şi încurajează rugăciunea, care învaţă despre rugăciune şi care practică rugăciunea. Filipeni 4:6-7 ne încurajează astfel: “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Iisus”.

O altă “misiune” a bisericii este aceea de a proclama Evanghelia mântuirii prin Iisus Hristos (Matei 28:18-20; Faptele Apostolilor 1:8). Biserica este chemată să fie credincioasă în răspândirea Evangheliei prin cuvânt şi faptă. Biserica trebuie să fie o lumină în comunitatea unde se găseşte, îndreptând oamenii către Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Biserica trebuie atât să promoveze Evanghelia, dar şi să îşi pregătească membrii pentru a fi în măsură să răspândească la rândul lor Evanghelia (1 Petru 3:15).

În fine, alte scopuri ale bisericii sunt prezentate în Iacov 1:27, “Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume”. Biserica trebuie de asemenea să se ocupe de slujirea şi ajutorarea celor aflaţi în nevoie. Aceasta include nu numai răspândirea Evangheliei, dar şi ajutarea acestora în nevoile lor fizice (mâncare, îmbrăcăminte, adăposturi) conform cu nevoile lor. Biserica trebuie să antreneze credincioşii în Hristos cu abilităţile necesare pentru a se feri de păcat şi de tentaţiile lumeşti. Aceasta se poate realiza prin respectarea scopurilor enunţate mai devreme – învăţare-ucenicizare biblică şi comuniune creştină.

Acestea fiind spuse, care este deci scopul bisericii? Îmi place felul în care aceasta este prezentată în 1 Corinteni 12:12-27. Biserica este “trupul” Domnului – noi suntem mâinile Lui, gura şi picioarele Lui în această lume. Noi suntem chemaţi să facem lucrurile pe care Iisus Hristos ar dori să le facă dacă ar fi El Însuşi aici pe pământ. Biserica trebuie să se asemene în scopuri şi împliniri cu Hristos şi să Îl urmeze pe El.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care este scopul bisericii?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries