settings icon
share icon
Întrebare

De ce atât de mulţi lideri creştini sunt prinşi în scandaluri?

Răspuns


Mai întâi, este important sa scoatem în evidenţă că “atât de mulţi” nu este o caracterizare precisă. Se poate părea că mulţi lideri creştini evanghelici sunt prinşi în scandaluri, însă aceasta se datoreaza atenţiei foarte mari date acestor scandaluri. Sunt mii de lideri creştini evanghelici, păstori, profesori, misionari, scriitori şi evanghelişti care n-au fost niciodată implicaţi în vreun “scandal”. Marea majoritate a liderilor creştini evanghelici sunt bărbaţi şi femei care Îl iubesc pe Dumnezeu, sunt credincioşi partenerilor de căsătorie şi familiilor lor şi îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi integritate maximă. Falimentele unora nu ar trebui folosite pentru a ataca caracterul tuturor.

Acestea fiind spuse, problema e că au loc scandaluri printre cei care pretind că sunt creştini evanghelici. Lideri creştini proeminenţi au fost demascaţi că au comis adulter sau au fost implicaţi în prostituţie. Unii creştini evanghelici au fost condamnaţi pentru fraudă fiscală sau alte ilegalităţi financiare. De ce se întâmplă aceste lucruri? Există cel putin trei explicaţii: 1) Unii din cei care pretind că sunt creştini evanghelici sunt nişte şarlatani necredincioşi; 2) Unii lideri creştini evanghelici permit ca poziţia lor să nască mândrie şi 3) Satan şi demonii îi ataca şi îi ispitesc mai agresiv pe cei din conducerea creştină fiindcă ştiu că un scandal în care este implicat un lider creştin are efecte devastatoare atât asupra creştinilor, cât şi asupra necreştinilor.

1) Unii “creştini evanghelici” care sunt prinşi în diferite scandaluri sunt nişte şarlatani nemântuiţi şi profeţi falşi. Iisus avertiza: “Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori... Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.” (Matei 7:15-20). Profeţii falşi pretind că sunt oameni evlavioşi şi chiar arată lideri evanghelici foarte puternici. Totuşi, roadele lor (scandalurile) în cele din urmă descoperă că ei sunt opusul a ceea ce au pretins. Prin aceasta ei urmează exemplul lui Satan: “Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor.” (2 Corinteni 11:14-15).

2) Biblia explică foarte bine că “mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii” (Proverbe 16:18). Iacov 4:6 ne aduce aminte că “Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi”. Biblia ne avertizează în mod repetat împotriva mândriei. Mulţi lideri creştini îşi încep lucrarea într-un duh de smerenie şi dependenţă de Dumnezeu, însă în timp ce lucrarea se măreşte şi merge bine, ei sunt ispitiţi să-şi atributie lor o parte din merite. Unii lideri creştini evanghelici, în timp ce Îl slujesc formal pe Dumnezeu, de fapt îşi zidesc şi îşi desfăşoară lucrarea prin propria lor putere şi înţelepciune. Acest tip de mândrie duce la cădere. Dumnezeu a avertizat prin profetul Osea: “Dar când au dat de păşune, s-au săturat, şi când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie; de aceea M-au uitat” (Osea 13:6).

3) Satan ştie foarte bine că provocând scandal cu un lider creştin evanghelic, poate avea un impact foarte mare. Aşa cum adulterul lui David cu Batşeba şi uciderea aranjată a lui Urie au creat mari pagube în familia lui David şi în întreaga naţiune a lui Israel, tot aşa multe biserici şi lucrări au fost afectate şi distruse de falimentul moral al liderului lor. Multor creştini le-a slăbit credinţa când au văzut căderea unui lider. Necreştinii folosesc eşecul liderilor “creştini” drept motiv pentru a respinge creştinismul. Satan şi îngerii lui ştiu aceasta şi prin urmare direcţionează mai multe atacuri împotriva celor în rolurile de conducere. Biblia ne avertizează pe toţi: “Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8).

Cum trebuie să reacţionăm atunci când un lider creştin este acuzat sau a fost prins într-un scandal? 1) Nu ascultaţi sau acceptaţi acuzaţii nefondate şi neîntemeiate (Proverbe 18:8, 17; 1 Timotei 5:19). 2) Luaţi măsuri biblice corespunzătoare pentru a-i mustra pe cei care păcătuiesc (Matei 18:15-17; 1 Timotei 5:20). Daca păcatul este dovedit şi este grav, persoana respectivă ar trebui îndepărtată din lucrare pentru totdeauna (1 Timotei 3:1-13). 3) Iertaţi-i pe cei care au păcătuit (Efeseni 4:32; Coloseni 3:13), iar atunci când pocăinţa este dovedită, restauraţi-i pentru părtăşie (Galateni 6:1; 1 Petru 4:8), dar nu şi pentru conducere. 4) Fiţi credincioşi în rugăciune pentru liderii noştri. Ştiind problemele cu care se confruntă, ispitele pe care le au şi stresul pe care trebuie să-l îndure, ar trebui să ne rugăm pentru liderii noştri ca Dumnezeu să-i întărească, să-i protejeze şi să-i încurajeze. 5) Cel mai important, folosiţi falimentul unui lider creştin evanghelic ca să vă reamintiţi să vă puneţi toată credinţa în Dumnezeu, şi doar in El. Dumnezeu niciodată nu falimentează, nu păcătuieşte şi nu minte. “Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” (Isaia 6:3).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

De ce atât de mulţi lideri creştini sunt prinşi în scandaluri?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries