settings icon
share icon
Întrebare

Care e distincția între cler și laici din punct de vedere biblic?

Răspuns


Nici cuvântul cler, nici laic nu apare în Biblie. Aceștia sunt termeni folosiți în mod obișnuit în ziua de azi pentru a face referire la „omul de la amvon" versus „oamenii din bănci". Deși credincioșii au diferite chemări și daruri (Romani 12.6), cu toții sunt slujitorii Domnului (Romani 14.4).

Pavel se considera „frate" și „tovarăș de slujbă" cu Tihic (Coloseni 4.7). La fel se întâmpla în cazul lui Pavel și Epafra (Coloseni 1.7). Epafrodit era „fratele și tovarășul de lucru și de luptă" al lui Pavel (Filipeni 2.25). Pavel și Timotei se numeau pe ei înșiși „robi" ai Bisericii din Corint (2 Corinteni 4.5). Petru îl considera pe Silvan „frate credincios" (1 Petru 5.12). Apostolii nu au vorbit niciodată în termenii de „noi" și „ei" în contextul slujirii lui Cristos. Se considerau împreună-lucrători cu toți credincioșii din biserică.

Distincția între „slujba profesională" și „slujba laică" a apărut atunci când bisericile au încetat să numească conducători din congregațiile lor și au început să-i „cheme" din alte locuri. Cel puțin în primul secol din istoria Bisericii, majoritatea bisericilor recunoșteau mâna lui Dumnezeu asupra propriilor lor membri, calificându-i și numindu-i în roluri de conducere. Aproape fiecare referire din Noul Testament la conducerea bisericii locale, fie că era vorba despre „pastor", „prezbiter" sau „episcop", arată că așa stăteau lucrurile. De exemplu, compară 1 Timotei 3.1-7 și 5.17-20 cu Fapte 20.17-38. Tit 1.5-9 e un alt exemplu.

Treptat, acest lucru s-a schimbat, până când, în unele părți ale lumii creștine, lucrătorii „profesioniști", cu normă întreagă, au început să fie recunoscuți ca reprezentând „Biserica", timp în care cei „neprofesioniști" erau considerați adepți sau participanți, în loc de împreună-slujitori ai lui Isus Cristos. Din acest sistem de gândire a evoluat sistemul ierarhic, în care distanța dintre cler și laici a crescut.

Pasajele biblice cum sunt 1 Corinteni 12 până la 14, mare parte din Efeseni și Romani 12 trebuie avute în vedere. Toate aceste pasaje evidențiază frăția reală a tuturor credincioșilor în Isus Cristos și umilința de care toți trebuie să dăm dovadă în timp ce ne exercităm darurile spirituale și slujbele pentru a ne binecuvânta unii pe alții.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care e distincția între cler și laici din punct de vedere biblic?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries