settings icon
share icon
Întrebare

Care sunt ingredientele necesare pentru un serviciu de închinare cu adevărat biblic?

Răspuns


Oamenii se închină în mod instinctiv. Psalmistul a exprimat cel mai bine acest lucru atunci când a scris: „Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!" (Psalmul 42.1) Încă din timpul lui Cicero, din primul secol de dinainte de Cristos, s-a observat că religia, indiferent de forma ei, a fost o trăsătură universală a omului. Văzând că oamenii urmează să se închine la ceva sau la cineva, trebuie să ne întrebăm ce este închinarea, cui și cum trebuie să ne închinăm. Ce constituie un serviciu de închinare biblic și, cel mai important, vom fi noi „închinători adevărați" (Ioan 4.23) sau închinători falși? Închinarea implică un sentiment profund de reverență religioasă care se exprimă în acte de devoțiune și slujire. Cuvântul pentru închinare în limba engleză (worship) înseamnă în mod literal „condiție demnă" și denotă o ființă sau un obiect considerat „vrednic" de devoțiune.

Cristos a poruncit ca închinătorii adevărați să se închine în duh și în adevăr (Ioan 4.24). Apostolul Pavel a explicat că ne închinăm prin Duhul lui Dumnezeu (Filipeni 3.3), însemnând că închinarea adevărată vine numai de la aceia care au fost mântuiți prin credința în Domnul Isus Cristos și Duhul Sfânt locuiește în inima lor. Închinarea în duh impune, de asemenea, o atitudine potrivită a inimii, nu doar aderarea la obiceiuri și ritualuri. Să te închini în adevăr înseamnă să te închini potrivit cu ceea ce Dumnezeu a revelat cu privire la El în Scriptură. Pentru ca închinarea noastră să fie într-adevăr biblică, trebuie să nu treacă de ceea ce este este autorizat în Biblie (Leviticul 10.1, 1 Corinteni 4.6), rămânând în cadrul învățăturii cu privire la Cristos (2 Ioan 9; vezi, de asemenea, Deuteronomul 4.12, 12.32, Apocalipsa 22.18-19). Pentru ca un om să se închine cu adevărat lui Dumnezeu nu are nevoie de cărți scrise de oameni, precum The Book of Confessions, Rules of Order (Confesiuni, Regulament, n.tr.) etc.

Exemplul Bisericii Primare ne poate ajuta să stabilim ce anume constituie un serviciu de închinare cu adevărat biblic. Se lua Cina Domnului (Fapte 20.7), se înălțau rugăciuni (1 Corinteni 14.15-16), se cântau cântece spre slava lui Dumnezeu (Efeseni 5.19), se făceau strângeri de ajutoare (1 Corinteni 16.2), se citeau Scripturile (Coloseni 4.16) și Cuvântul lui Dumnezeu era propovăduit (Fapte 20.7).

Cina Domnului este un timp minunat de închinare adusă lui Dumnezeu, în timp ce ne amintim de moartea lui Isus, până când Se va întoarce (1 Corinteni 11.25-26). La fel cum este cu Cina Domnului, și rugăciunea trebuie să se conformeze modelului divin care ne este arătat în Scriptură. Rugăciunile noastre trebuie îndreptate numai către Dumnezeu (Neemia 4.9, Matei 6.9), și niciodată către vreo persoană decedată, cum este practica catolică. Nu ni se permite să folosim instrumente precum mărgelele de rozariu sau „roțile de rugăciune" budiste, care se crede că trimit cereri scrise către zonele îndepărtate ale Universului. Cel mai important este că rugăciunile noastre trebuie să fie în armonie cu voia lui Dumnezeu.

Pe baza exemplului Bisericii Primare, cântatul este o parte esențială a închinării. Apostolul Pavel ne poruncește: „Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți-I din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți-I totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Cristos." (Efeseni 5.19-20) Cântatul laolaltă comunică adevărul pus pe muzică, ca formă de a da învățătură (Coloseni 3.16), întrucât atât duhul, cât și mintea sunt implicate în procesul de învățare. (1 Corinteni 14.15-16)

O altă parte a închinării biblice adevărate este strângerea zeciuielii și a dărniciei în prima zi a săptămânii, așa cum i-a învățat Pavel pe cei din Biserica din Corint: „Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei. În ziua dintâi a săptămânii, fiecare dintre voi să pună deoparte, acasă, ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu." (1 Corinteni 16.1-2) Dărnicia noastră regulată pentru susținerea lucrării Domnului este o responsabilitate serioasă și este parte din închinarea biblică adevărată. Dărnicia noastră ar trebui să fie văzută ca o binecuvântare, nu ca o povară sau un motiv de murmurare (2 Corinteni 9.7). Mai mult, dărnicia este singura metodă biblică de finanțare a lucrării Bisericii lui Isus Cristos. Nu ni se permite să operăm afaceri, să organizăm petreceri cu câștig, să dăm concerte cu taxă de intrare etc. Biserica lui Cristos nu e destinată să fie o afacere comercială (Matei 21.12-13).

Şi, în cele din urmă, predicarea și darea de învățătură sunt ingredientele majore ale închinării adevărate. Trebuie să-i învățăm pe oameni numai Scriptura, deoarece ea este singurul mijloc de echipare a credincioșilor pentru viață și evlavie (2 Timotei 3.16-17). Predicatorul sau învățătorul cu teamă de Dumnezeu îi va învăța pe oameni numai din Cuvânt și se va baza pe Duhul lui Dumnezeu să-Și facă lucrarea în inima ascultătorilor. Așa cum i-a amintit Pavel lui Timotei: „Propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura." (2 Timotei 4.2) O întâlnire a bisericii care nu include Cuvântul lui Dumnezeu ca componentă majoră nu este un serviciu de închinare biblic.

Fără îndoială, Dumnezeu, în înțelepciunea Lui divină, ne-a pus la dispoziție modelul perfect de închinare biblică adevărată, astfel încât să ne putem închina într-un fel plăcut Lui. Când ne închinăm, să facem acest lucru cu mare pasiune. Nu trebuie să-i transmitem lumii impresia că închinarea adusă lui Dumnezeu este un ritual plictisitor, fără viață. Am fost răscumpărați din păcat. Așadar, să-L lăudăm pe Creatorul nostru ca copii ai Lui care sunt recunoscători pentru binecuvântările Lui din abundență. „Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să-I aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică." (Evrei 12.28)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care sunt ingredientele necesare pentru un serviciu de închinare cu adevărat biblic?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries