Pytania dotyczące Stworzenia


Co Biblia mówi na temat konfrontacji teorii kreacjonistycznej z ewolucjonistyczną?

Jaki jest wiek ziemi? Ile lat ma ziemia?

Jaka jest Teoria Inteligentnego Projektu?

Czy wiara w Boga i nauka są sprzeczne?

Czy potop z czasów Noego był powodzią globalną albo miejscową?

Dlaczego Bóg zasadził drzewo poznania dobra i zła w Ogrodzie Eden?

Co Biblia mówi o dinozaurach? Czy Biblia wspomina o dinozaurach?

Czy opis z 1 Księgi Mojżeszowej z 1 rozdziału dotyczy 24-godzinnych dni?

Co Biblia mówi na temat jaskiniowca, człowieka prehistorycznego i Neandertalczyka?

Dlaczego istnieją dwa różne opisy aktu stworzenia w 1 Księdze Mojżeszowej?

Czy kreacjonizm jest naukowy?

Czym jest ’Teoria Przerwy’? Czy cokolwiek wydarzyło się pomiędzy wydarzeniami opisanymi w 1 Księdze Mojżeszowej 1.1 a 1.2?

Czym jest ewolucja teistyczna?

Pytania na temat Adama i Ewy?

Czy niektóre opowieści biblijne są zaczerpnięte z mitów i legend innych religii?

Z jakiego powodu biblijny kreacjonizm jest ważny?

Czy Bóg użył „Wielkiego Wybuchu”, aby stworzyć wszechświat?

Kogo obawiał się Kain po śmierci Abla?

Co wydarzyło się każdego dnia podczas Dzieła Stworzenia?

Jak brzmi biblijna historia Stworzenia?

Jak poglądy na temat stworzenia wpływają na pozostałe zagadnienia teologii?

Co przyczyniło się do wymarcia dinozaurów?

Jaki jest najlepszy argument/ dowód na potwierdzenie Inteligentnego Projektu?

Jak brzmią niektóre błędy teorii ewolucji?

Czy grzech Adama i Ewy rzeczywiście dotyczył zjedzenia zakazanego owocu?

Jakie jest położenie Ogrodu Eden?

Cz Bóg stworzył innych ludzi oprócz Adama i Ewy?

Czy podobieństwo w ludzkim/ szympansim DNA jest dowodem na ewolucję?

Czym był lewiatan?

Jak mogło istnieć światło od pierwszego dnia Stworzenia skoro słońce zostało stworzone dopiero czwartego dnia?

Jak Noemu udało się pomieścić w arce wszystkie zwierzęta?

Czy odkrycie Arki Noego byłoby ważne?

Jak długo Noe budował arkę? Jak długo Noe pozostawał w arce? Kim była żona Noego?

Z jakiego powodu Adam i Ewa nie nabrali podejrzeń odnośnie tego, że wąż z nimi rozmawia?

Co wydarzyło się przy Wieży Babel?

Z jakiego powodu Bóg stworzył tak wielki wszechświat i inne planety skoro życie istnieje tylko na ziemi?

Czy istnieje jakiś dowód na biblijny pogląd na temat młodego wieku ziemi?


Powrót na polską stronę główną
Pytania dotyczące Stworzenia