settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są prawa termodynamiki i w jaki sposób dostarczają dowodów na potwierdzenie kreacjonizmu?

Odpowiedź


Jakie są prawa termodynamiki i w jaki sposób dostarczają dowodów na potwierdzenie kreacjonizmu?

Odpowiedź: Prawa termodynamiki wiążą się z ciepłem, energią mechaniczną oraz konwersją/ relacją pomiędzy nimi. Wszystkie fizyczne, biologiczne i chemiczne procesy znane człowiekowi są podmiotem tych praw. Nauka często mówi o czterech prawach termodynamiki, ale tylko dwie z nich mają znaczący związek z wiarą chrześcijańską.

Pierwsze prawo termodynamiki, zwane również zasadą zachowania energii stwierdza, "nic nie powstaje ani nie znika; materia i energia mogą być przemieniane w siebie nawzajem, ale nie ma wzrostu netto w łącznej sumie tego, co istnieje.” Innymi słowy, nawet jeśli materia zamieniana jest na energię czy na odwrót, nigdy nie będzie wzrostu czy pomniejszenia się jej całkowitej wartości.

Zatem pytanie brzmi, jeśli materia i energia ani nie są tworzone ani niszczone, to skąd pochodzi cała materia i energia we wszechświecie? Albo a) wszechświat w jakiś sposób rozpoczął istnienie bez Boga, mimo iż nauka udowodniła, że jest to niemożliwe, aby coś powstało z niczego, b) wszystko zawsze istniało we wszechświecie, koncepcja którą nauka również udowodniła jako niemożliwą, lub c) Bóg wszystko stworzył. Najbardziej rozsądne i prawdopodobne wyjaśnienie jest takie, że Bóg stworzył wszechświat i wszystko co w nim istnieje.

Druga zasada termodynamiki głosi, że entropia [tj. funkcja stanu określająca kierunek przebiegu spontanicznych zmian w układzie termodynamicznym- wyjaśnienie od tłumacza] systemu zamkniętego nie może się zmniejszyć: „Każdy system pozostawiony samemu sobie zawsze ma tendencję do przemieszczania się od porządku do nieporządku, a jego energia ma tendencję do przekształcania się w niższe poziomy dostępności (do pracy), ostatecznie stając się całkowicie przypadkową i niedostępną do pracy.” Autor i naukowiec Izaak Asimov wyjaśnił: „Wszechświat jest coraz bardziej nieuporządkowany!...Wszystko, co musimy zrobić, to nic nie robić, a wówczas wszystko się psuje, wali, łamie, zużywa samoistnie - i o to chodzi w drugim prawie.” Innymi słowy, z biegiem czasu, wszystko ma tendencję do nieporządku, przypadkowości i braku zorganizowania.

Ewolucja naturalistyczna wymusza, by każdy fizyczny system, od poziomu atomu w górę był skutkiem spontanicznej i wzrastającej złożoności i coraz bardziej uporządkowanego procesu tworzenia złożoności. Darwin sugerował, że żywe organizmy, na przykład, powstały poprzez długi ciąg nieskończenie złożonych, ale losowych procesów ewolucyjnych.

Gdyby Ziemia była systemem całkowicie zamkniętym, to taki postęp byłby całkowitym pogwałceniem drugiej zasady termodynamiki. Należy jednak zauważyć, że nasza planeta nie jest „zamknięta” pod względem termodynamiki, głównie ze względu na dostarczaną energię ze Słońca. Tam, gdzie pojęcia takie jak ewolucja naturalistyczna są sprzeczne z drugą zasadą termodynamiki, mamy ogólny pogląd.

Zgodnie z tymi prawami fizycznymi, tendencja jest taka, że entropia rośnie, a zatem naturalne procesy muszą się załamywać, a nie tworzyć (czy ewoluować w coś bardziej skomplikowanego).

Prosta obserwacja naukowa potwierdza prawdziwość drugiego prawa termodynamiki. Farba na domu się kruszy i odpada. Brud się gromadzi. Dom (sam z siebie) popada w ruinę, jeśli nie podejmiemy żadnych kroków zapobiegawczych. Żywe istoty, które umierają, gniją i rozkładają się. Efekty działania drugiej zasady termodynamiki widzimy codziennie na naszych oczach.

Jednak ewolucja naturalistyczna wymaga czegoś więcej aniżeli zwykłej zmiany entropii. Taki proces to nie to samo, co zamarzanie wody czy tworzenie się kryształków soli albo pyłu zbierającego się w układzie słonecznym. Aby wyewoluować z materii nieożywionej, materia na Ziemi musiałaby stale, konsekwentnie i bezpośrednio poruszać się wbrew działaniu siły entropii. Może się to zdarzyć w stosunkowo prosty sposób i dla stosunkowo prostych procesów w otwartym systemie jakim jest Ziemia. Tego typu wydarzenia, odbywają się w minutowym przedziale czasowym, delikatnym, konkretnym i stałym sposobie, jednak nie zgadza się z tym, jak to prawo działa we wszystkich innych okolicznościach.

Pozostałe dwa prawa termodynamiki są nieistotne jeśli chodzi o pytania dotyczące stworzenia. Trzecie prawo wskazuje, że entropia zbliża się do zera, gdy temperatura bezwzględna spada do zera. Czwarte prawo jest często nazywane „prawem zerowym”, ponieważ jest tak fundamentalne. Wskazuje to, że równowaga termodynamiczna jest asocjacyjna; jeśli dwa systemy są w równowadze z trzecim układem, to są one również w równowadze między sobą.

Jasne jest, że najprostszym i najbardziej rozsądnym wyjaśnieniem praw fizyki jest akt stworzenia. Biblia potwierdza stworzenie przez jedynego, prawdziwego Boga z 1 Księgi Mojżeszowej. Dlaczego zatem, niektórzy wierzą w ewolucję naturalistyczną bardziej aniżeli w kreacjonizm? Psalm 14.1 tak to podsumowuje, "Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!"

English


Powrót na polską stronę główną

Jakie są prawa termodynamiki i w jaki sposób dostarczają dowodów na potwierdzenie kreacjonizmu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries